»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Cửa sổ 'không thể' tắt - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Vui nhộn » Cửa sổ 'không thể' tắt
URL: https://www.javascriptbank.com/unclosable-popup.html

Cửa sổ 'không thể' tắt © JavaScriptBank.comHiệu ứng tạo ra một cửa sổ mà bạn 'không thể' tắt đi nếu không nhấn vào liên kết được cung cấp.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Vui nhộn » Cửa sổ 'không thể' tắt
URL: https://www.javascriptbank.com/unclosable-popup.htmlJavaScript
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"><!-- Beginfunction openForceClick() {b = window.open("force-click-popup.html","new","width=400,height=200,location=0,menubar=0,personalbar=0,status=0");b.focus();}//  End --></script>


HTML
Open the <a href="javascript:openForceClick()">force-click-page.</a>


Files
/javascript/fun/Unclosable_Popup/force-click-popup.html