»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Trò chơi rắn tìm mồi với JavaScript và YUI - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Framework » YUI » Trò chơi rắn tìm mồi với JavaScript và YUI
URL: http://www.javascriptbank.com/snake-game-in-javascript--yui.html

Trò chơi rắn tìm mồi với JavaScript và YUI © JavaScriptBank.comTrên Internet đã tồn tại nhiều phiên bản của trò chơi rắn săn mồi được viết với ngôn ngữ JavaScript. Nên trò chơi này cũng chỉ là một bài luyện tập của tác giả với ngôn ngữ JavaScript. Tác giả đã dùng thư viện YUI 2 để xử lí các sự kiện JavaScript và DOM.Bên trên là vài thông tin giới của tác giả trò chơi, còn bây giờ, jsB@nk mời bạn tham gia trò chơi rắn săn mồi này; hãy dùng các phím mũi tên để di chuyển và nhấn phím P để tạm dừng hoặc tiếp tục.Các hiệu ứng trò chơi rắn săn mồi bằng JavaScript từng được giới thiệu trên jsB@nk: - Rắn săn mồi - JavaScript Rắn săn mồi

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Framework » YUI » Trò chơi rắn tìm mồi với JavaScript và YUI
URL: http://www.javascriptbank.com/snake-game-in-javascript--yui.htmlCSS
<style type="text/css">/*   This script downloaded from www.JavaScriptBank.com   Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com*/body {  background-color:#EEF3E2;  margin:0;  padding:0;  font:13px arial;}#arena {  border:1px solid #000;  width:644px;  height:444px;  margin:20px 0 0 24px;  float:left;}#info {  float:left;  margin:20px 0 0 40px;}#info ul {  margin-left:0;  padding-left:16px;}#info #title {  color:#228B22;  font-size:20px;}#info #instructions ul#colorCodes {  padding:0;}#info #instructions #colorCodes li {  list-style-type:none;}#info #instructions #colorCodes span {  width:14px;  height:12px;  display:inline-block;  color:#FFF;  margin-right:4px;}#info #instructions #colorCodes span.foodColor {  background-color:#228B22;}#info #instructions #colorCodes span.bonusColor {  background-color:#FFB90F;}#info #score {  border:0px solid #000;  width:100px;  height:20px;  margin-top:20px;  color:#8B4513;  font-weight:bold;  font-size:15px;}#info #addninfo {  margin-top:20px;  font-size:12px;  font-style:italic;}.cell {  border:0px solid #000;  width:14px;  height:12px;  background-color: #FFF;  float:left;}  .clear {  clear:both;}</style><link rel="stylesheet" type="text/css" href="container.css">


JavaScript
<script src="yahoo-dom-event.js"></script><script src="container-min.js"></script><script src="snake.js"></script>


HTML
<!--/*   This script downloaded from www.JavaScriptBank.com   Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com*/--><body class="yui-skin-sam">  <div id="wrapper">    <div id="arena"></div>    <div id="info">      <div id="title">SNAKE</div>      <div id="score">Score: <i>0</i></div>      <div id="instructions">        <ul>          <li>Press ARROW keys to move the snake.</li>          <li>Press P to pause or resume.</li>          <li>Earlier you eat the food, more points you get.</li>          <li>Snake gets killed if it collides with the walls or its own body.</li>          <li>Color codes:            <ul id=colorCodes>              <li><span class=foodColor></span>Food (Max 250 points, length increases by 4 units)</li>              <li><span class=bonusColor></span>Bonus (500 points, disappears if not eaten within 10 seconds)</li>            </ul>          </li>        </ul>      </div>      <div id=credits>        This game is created in Javascript using YUI 2 framework.        </br>        Author: <a href="http://odhyan.com">Saurabh Odhyan</a>        </br>      </div>      <div id="addninfo">        Works well on FF, Chrome and Safari. Didn't have the patience to debug on IE.      </div>    </div>    <div class="clear"></div>  </div></body>


Files
/javascript/framework/Snake_Game_in_JavaScript__YUI/container-min.js/javascript/framework/Snake_Game_in_JavaScript__YUI/container.css/javascript/framework/Snake_Game_in_JavaScript__YUI/snake.js/javascript/framework/Snake_Game_in_JavaScript__YUI/yahoo-dom-event.js