»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Trình đơn dạng thẻ tuyệt vời với Prototype và AJAX - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Framework » Prototype » Trình đơn dạng thẻ tuyệt vời với Prototype và AJAX
URL: http://www.javascriptbank.com/awesome-tabbing-navigation-with-prototype-ajax.html

Trình đơn dạng thẻ tuyệt vời với Prototype và AJAX © JavaScriptBank.comMột đoạn mã JavaScript cực kì tuyệt vời để tạo hiệu ứng trình đơn dạng thẻ để hiển thị thông tin trên trang web. Trình đơn thẻ này có cách thức hoạt động tương tự như các ứng dụng có giao diện dùng thẻ khác và hiệu ứng này có giao diện khá giống với trình duyệt Firefox cùng với các tính năng mà hiệu ứng thẻ này hỗ trợ: - Tạo không hạn chế thẻ - Cho phép tạo thêm thẻ thông qua AJAX hoặc IFRAME - Có thể tạo các thẻ không thể đóng (dành để hiển thị thông tin quan trọng)Hãy thưởng thức thêm các hiệu ứng thẻ JavaScript tuyệt vời có trên jsB@nk: - Khung tìm kiếm đơn giản dạng thẻ với CSS - Các trình đơn dạng thẻ hữu ích - Tab nội dung - Tạo các tab - Tab nội dung

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Framework » Prototype » Trình đơn dạng thẻ tuyệt vời với Prototype và AJAX
URL: http://www.javascriptbank.com/awesome-tabbing-navigation-with-prototype-ajax.htmlFiles
/javascript/framework/Awesome_Tabbing_Navigation_with_Prototype_and_AJAX/Awesome Tabbing Navigation with Prototype and AJAX.zip