»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Trình đơn định hướng kiểu xếp tầng tuyệt đẹp với jQuery - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Framework » jQuery » Trình đơn định hướng kiểu xếp tầng tuyệt đẹp với jQuery
URL: https://www.javascriptbank.com/awesome-jquery-accordion-with-css3-html5.html

Trình đơn định hướng kiểu xếp tầng tuyệt đẹp với jQuery © JavaScriptBank.comHiệu ứng trình đơn này cực kì thích hợp với những website có hệ thống danh mục to lớn cả về chiều sâu lẫn chiều rộng (các danh mục được chia theo nhiều chủ đề); hiệu ứng JavaScript này sẽ hiển thị tất cả các danh mục với một ngữ cảnh tươi sáng đầy màu sắc, mỗi chủ đề của danh mục sẽ có một ảnh minh họa riêng.Với sự hỗ trợ của thư viện jQuery, hiệu ứng sẽ thực hiện hoạt hóa cuộn cho mỗi danh mục mỗi khi người dùng nhấn chuột vào, bạn có thể thay đổi dễ dàng các phương thức hoạt hóa với các hàm có sẵn của jQuery.Việc xây dựng hoàn chỉnh hiệu ứng này từ đầu khá công phu, jsB@nk sẽ hướng dẫn bạn từng bước để làm hiệu ứng này trong bài viết sau, còn bây giờ bạn hãy vào trang ví dụ mẫu JavaScript trực tiếp để thưởng thức.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Framework » jQuery » Trình đơn định hướng kiểu xếp tầng tuyệt đẹp với jQuery
URL: https://www.javascriptbank.com/awesome-jquery-accordion-with-css3-html5.htmlCSS
<link rel='stylesheet' type='text/css' href='css/style.css' />


JavaScript
<script type='text/javascript' src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4/jquery.min.js'></script>  <script type='text/javascript' src='js/infogrid.js'></script>


HTML
<div id="page-wrap"><div class="info-col">  <h2>Superman</h2>    <a class="image superman" href="http://jprart.deviantart.com/art/Batman-and-Superman-64545242">View Image</a>    <dl>   <dt>Super Power</dt>   <dd><a href="http://css-tricks.com">Consectetur</a> adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>   <dt>Costume</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>   <dt>Morality</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>   <dt>Sidekicks</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>   <dt>Vehicles</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>   <dt>Weaknesses</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>  </dl></div>    <div class="info-col">        <h2>Batman</h2>        <a class="image batman" href="http://jprart.deviantart.com/">View Image</a>        <dl>     <dt>Super Power</dt>     <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna     aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea     commodo consequat.</dd>     <dt>Costume</dt>     <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna     aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea     commodo consequat.</dd>     <dt>Morality</dt>     <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna     aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea     commodo consequat.</dd>     <dt>Sidekicks</dt>     <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna     aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea     commodo consequat.</dd>     <dt>Vehicles</dt>     <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna     aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea     commodo consequat.</dd>     <dt>Weaknesses</dt>     <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna     aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea     commodo consequat.</dd>    </dl>        </div><div class="info-col">  <h2>Aquaman</h2>        <a class="image aquaman" href="http://www.deviantart.com/print/8342014/">View Image</a>    <dl>   <dt id="starter">Super Power</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>   <dt>Costume</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>   <dt>Morality</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>   <dt>Sidekicks</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>   <dt>Vehicles</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>   <dt>Weaknesses</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>  </dl></div><div class="info-col">  <h2>Spiderman</h2>        <a class="image spiderman" href="http://eldelgado.deviantart.com/">View Image</a>    <dl>   <dt>Super Power</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>   <dt>Costume</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>   <dt>Morality</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>   <dt>Sidekicks</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>   <dt>Vehicles</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>   <dt>Weaknesses</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>  </dl></div><div class="info-col">  <h2>Ironman</h2>        <a class="image ironman" href="http://diablo2003.deviantart.com/">View Image</a>    <dl>   <dt>Super Power</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>   <dt>Costume</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>   <dt>Morality</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>   <dt>Sidekicks</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>   <dt>Vehicles</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>   <dt>Weaknesses</dt>   <dd>Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna   aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea   commodo consequat.</dd>  </dl></div></div>


Files
/javascript/framework/Awesome_jQuery_Accordion_with_CSS3_and_HTML5/Awesome jQuery Accordion with CSS3 and HTML5.zip