»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - jQuery: Thư viện JavaScript kiểu mới - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Framework » jQuery: Thư viện JavaScript kiểu mới
URL: https://www.javascriptbank.com/jquery-a-new-kind-of-javascript-library.html

jQuery: Thư viện JavaScript kiểu mới © JavaScriptBank.comCó thể nói jQuery đang là framework được dùng phổ biến nhất hiện nay, bởi rất nhiều thế mạnh như: mã nguồn ngắn gọn, uy lực mạnh mẽ, tài liệuví dụ tham khảo nhiều... cùng với vô số plugin; đúng như nhóm tác giả đã mô tả: "jQuery được thiết kế để thay đổi cách bạn dùng JavaScript". Và đây là cũng framework mà jsB@nk bắt đầu sử dụng từ Phiên bản 7.0 (?). Bạn hãy tự khám phá để biết lời đồn dành cho nó thực sự là như thế nào?!

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Framework » jQuery: Thư viện JavaScript kiểu mới
URL: https://www.javascriptbank.com/jquery-a-new-kind-of-javascript-library.html