»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Giới hạn số kí tự được nhập - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Hạn chế » Giới hạn số kí tự được nhập
URL: https://www.javascriptbank.com/max-entry.html

Giới hạn số kí tự được nhập © JavaScriptBank.comHiệu ứng dùng để kiểm tra và giới hạn số kí tự mà người dùng có thể nhập vào textbox.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Hạn chế » Giới hạn số kí tự được nhập
URL: https://www.javascriptbank.com/max-entry.htmlJavaScript
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"><!-- Beginfunction checkchars(form) {var max=15;if (form.chars.value.length > max) {alert("Please do not enter more than 15 characters.  Please shorten your entry and submit again.");return false;   }else return true;}// End --></script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<form onsubmit="return checkchars(this)">Please type 15 characters or less.<br><textarea rows=5 cols=30 name=chars wrap=virtual></textarea><br><input type=submit value="Submit!"></form><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->