google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Khung chữ di chuyển Hiệu ứng tạo ra các khung chữ di chuyển tự do trong trang web.


Danh mục: Biểu mẫu, Bảng

Kiểm tra vùng trống Hiệu ứng sẽ kiểm tra và thông báo những ô nhập liệu còn trống.


Danh mục: Biểu mẫu, Ô chọn

Hiển thị thời gian khi chọn Hiệu ứng sẽ lưu lại thời gian khi bạn đánh dấu chọn hoặc bỏ chọn đối với các hộp kiểm được chỉ định.


Danh mục: Biểu mẫu, Ô chọn

Hiển thị chú thích cho khung nhập liệu Hiệu ứng sẽ hiển thị khung thông báo khi ta rê chuột vào các ô nhập liệu.


Form tự động Hiệu ứng tạo một biểu mẫu tự động thay đổi nội dung khi ta chọn.


Khung chứa thông tin cập nhật Hiệu ứng tạo ra một khung chứa các tin tức cập nhật, ta có thể thay đổi tốc độ cập nhật của tin tức.


Combo box tự động Khi ta chọn một giá trị trong hộp thoại thứ nhất thì các giá trị tương ứng ở hộp thoại thứ hai, thứ ba sẽ tự động hiển thị.


Thêm/bớt một mục chọn Hiệu ứng tạo ra hai hộp thoại">hộp thoại chứa các đối tượng và ta có thể di chuyển">di chuyển các đối tượng này qua lại giữa hai hộp thoại.


Chọn nhanh một đối tượng trong dropdown menu Hiệu ứng tạo ra một khung các đối tượng, để chọn nhanh một đối tượng, bạn chỉ cần gõ vào kí tự đầu của tên đối tượng đó.


Khung chữ với các kí tự ngẫu nhiên Hiệu ứng tạo một khung chứa các thông tin được hiển thị qua các kí tự xuất hiện ngẫu nhiên.


https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz
Voice chat comning soon. You could talk to ChatGPT and hear the most intelligent AI speaks very soon

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web