google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chấp nhận trước khi gửi Hiệu ứng yêu cầu người viết phải nhấn chọn chấp nhận điều kiện nào đó trước khi gửi bài viết lên website.


Thêm tùy chọn 2 Thêm một đoạn mã JavaScript khác để thực hiện việc thêm hay thay đổi các tùy chọn trong một danh sách, hiệu ứng JavaScript này còn cho phép chọn các tùy chọn con.


Thêm bớt tùy chọn Một hiệu ứng sử dụng DOM(Document Object Model) để thêm bớt các tùy chọn trong một danh sách SELECT. Đoạn mã này rất dễ cài đặt và chỉnh sửa tùy theo nhu cầu người dùng.


Danh sách chọn nhiều giá trị Dùng một menu xổ dọc, đoạn mã này sẽ cung cấp và yêu cầu thêm các giá trị nhập liệu khác, dựa vào sự chọn lựa của người dùng đối với menu xổ dọc. Đoạn mã rất ngắn và có thể được chèn dễ dàng vào bất kì biểu mẫu nào.


Menu xổ dọc đầy tiện lợi Đoạn mã tạo một trình đơn xổ dọc (trình đơn xổ dọc) trên trang web của bạn, với mục chọn là các liên kết; bên cạnh đó, nếu trình duyệt không cho phép JavaScript thì hiệu ứng sẽ tự tạo một nút submit cho trình đơn.


Nút nhấn bằng ảnh Với đoạn mã JavaScript này, bạn có thể làm cho một thẻ nào đó (DIV chẳng hạn) trong giống như một nút nhấn trên trang web, các nút nhấn này cũng có bốn trạng thái như một nút nhấn bình thường. Các hình ảnh được thiết kế khá đẹp và mượt, hi vọng đoạn mã JavaScript này sẽ hữu ích với bạn.


Nút nhấn có hai hàm tác động Đoạn mã này cho phép bạn tạo một nhấn trên trang web mà nút nhấn này có hai phương thức tác động đối với sự kiện onclick.


Danh mục: Biểu mẫu

Chú thích cho khung nhập liệu Với đoạn mã JavaScript này, bạn sẽ dễ dàng tạo chú thích cho các khung nhập liệu trên trang web của mình; chú thích sẽ hiện ngay bên trong khung và sẽ mất đi người khung được focus.

Hiệu ứng sẽ hoạt động tốt cho dù trình duyệt có tắt JavaScript và CSS.


Menu xổ dọc được tùy biến 2 Bạn có thể dùng đoạn mã Customize Dropdown Menu này để tạo các menu xổ dọc có nhiều lựa chọn, chẳng hạn như các menu: chọn ngôn ngữ, chọn giao diện, chọn quốc gia,...

Ngoài việc được tùy biến để có các chức năng như một dropdown menu bình thường, hiệu ứng này còn cho phép bạn thêm vào hình ảnh cho tiêu đề và các lựa chọn của dropdown.

Hãy thử hiệu ứng này để cảm nhận sự khác biệt.

Version 2: do một người dùng của JavaScriptBank.com thiết kế lại, dùng trong trường hợp trình duyệt không cho phép JavaScript hoạt động, khi đó hiệu ứng sẽ hiển thị một dropdown bình thường
Hiệu ứng đã được kiểm tra và chạy tốt trên các trình duyệt như: IE 7, Opera 9, Firefox 2, Netscape 8.


Hộp chọn với tham số Bạn có thể sử dụng đoạn mã JavaScript này để tạo một đối tượng select với các nút cho việc thay đổi thứ tự các mục chọn.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web