google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Hộp chọn động Hiệu ứng sẽ làm cho các menu kế tiếp nhau tự động thay đổi giá trị khi các menu trước chúng đã được chọn.


Mục chọn chớp nháy Hiệu ứng sẽ làm cho một mục chọn trong khung sẽ nhấp nháy khi ta nhấn vào nút, bạn có thể dễ dàng thay đổi thông số chớp nháy của hiệu ứng JavaScript này.


Form tự động Hiệu ứng tạo một biểu mẫu tự động thay đổi nội dung khi ta chọn.


Khung chứa thông tin cập nhật Hiệu ứng tạo ra một khung chứa các tin tức cập nhật, ta có thể thay đổi tốc độ cập nhật của tin tức.


Combo box tự động Khi ta chọn một giá trị trong hộp thoại thứ nhất thì các giá trị tương ứng ở hộp thoại thứ hai, thứ ba sẽ tự động hiển thị.


Thêm/bớt một mục chọn Hiệu ứng tạo ra hai hộp thoại">hộp thoại chứa các đối tượng và ta có thể di chuyển">di chuyển các đối tượng này qua lại giữa hai hộp thoại.


Chọn nhanh một đối tượng trong dropdown menu Hiệu ứng tạo ra một khung các đối tượng, để chọn nhanh một đối tượng, bạn chỉ cần gõ vào kí tự đầu của tên đối tượng đó.


Menu tự động Một đoạn mã JavaScript khác để tạo trình đơn xổ dọc tự động hiển thị các giá tị của chính nó.


Hộp thoại tự động hiển thị Khi ta chọn một giá trị trong hộp thoại">hộp thoại thứ nhất thì các giá trị tương ứng ở hộp thoại thứ hai, thứ ba sẽ tự động hiển thị.


Các menu xổ dọc tự động Hiệu ứng tạo ra các trình đơn xổ dọc hiển thị nội dung khi ta chọn cái trước nó.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web