»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Chữ di chuyển trong nút bấm - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Nút nhấn » Chữ di chuyển trong nút bấm
URL: https://www.javascriptbank.com/marqueeing-text-in-button.html

Chữ di chuyển trong nút bấm © JavaScriptBank.comHiệu ứng này sẽ làm cho dòng chữ di chuyển từ phải sang trái trong một nút bấm.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Nút nhấn » Chữ di chuyển trong nút bấm
URL: https://www.javascriptbank.com/marqueeing-text-in-button.htmlJavaScript
<SCRIPT language=javascript>function movebutton() {var ButtonCaption = buttonform.thing.value;ButtonCaption = ButtonCaption.substring(1, ButtonCaption.length) + ButtonCaption.substring(0,1);buttonform.thing.value = ButtonCaption;setTimeout('movebutton()', 200);}</SCRIPT><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<BODY onload=movebutton()><FORM name=buttonform><INPUT type=button value="Submit " name=thing></FORM></BODY><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->