google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Kiểm tra một địa chỉ email hợp lệ Một đoạn mã JavaScript khác để kiểm tra một chuỗi nào đó có phải là một dạng địa chỉ thư điện tử hợp lệ hay không. Đoạn mã này sử dụng biểu thức so trùng (regular pattern) để kiểm tra.


Danh mục: Email

Form gửi email Ứng dụng này tạo một form để cho người dùng gửi email liên lạc trên trang web của bạn. Khi các thông tin hợp lệ đưọc nhập đầy đủ thì người dùng sẽ được chuyển đến trang +thank you+ khi submit xong.


Danh mục: Email

Gửi mail với text được chọn Đoạn mã này sẽ giúp bạn gửi mail cho một người nào đó với nội dung là phần văn bản bạn chọn trên trang web một cách nhanh chóng và tiện lợi. Công việc bạn cần phải làm chỉ là:

1. Thêm một Favorite liên kết với tên bất kì, Copy Text then eMail chẳng hạn.

2. Trong phần URL của liên kết Favorite, bạn copy và paste vào đoạn mã JavaScript được cung cấp.
Đây là một hiệu ứng khá hữu ích, bạn có thể dùng nó để chế biến thêm nhiều tiện ích khác.

Lưu ý: hiệu ứng JavaScript này chỉ chạy được trên IE.


Danh mục: Email

Kiểm tra Email Hiệu ứng sẽ kiểm tra xem chuỗi do người dùng nhập vào có đúng là một dạng thư điện tử hợp lệ không.


Danh mục: Email

Gửi email cho danh sách Trình gửi thư điện tử cho danh sách địa chỉ thư điện tử có sẵn.


Danh mục: Email

Mã hóa địa chỉ email Một đoạn mã khác để mã hóa và hiển thị địa chỉ email trên trang web, nhằm tránh các chương trình thu thập email tự động.


Danh mục: Email

Form gửi thư hồi âm 1 Hiệu ứng tạo một biểu mẫu hồi âm được soạn sẵn có hiện trước địa chỉ thư điện tử người nhận và tiêu đề thư. Bạn có thể dùng biểu mẫu này kết hợp với các ngôn ngữ lập trình web phía server như ASP, PHP, JSP,... để tạo form liên lạc trên site của mình.


Danh mục: Email

Gửi cho bạn trang web này Hiệu ứng tạo một biểu mẫu đơn giản trong việc gửi đến một người bạn một địa chỉ website hay nào đó. Bên cạnh đó, hiệu ứng còn kiểm tra xem địa chỉ thư điện tử vừa nhập vào có hợp lệ hay không.


Danh mục: Email

Mẫu liên hệ có kiểm tra dữ liệu và chuyển trang Hiệu ứng tạo ra một mẫu liên hệ cho khách truy cập trên site của bạn sử dụng, đồng thời nó cũng sẽ kiểm tra dữ liệu nhập vào có hợp lệ hay không và sẽ chuyển tới trang khác khi đã submit thành công.


Danh mục: Email

Kiểm tra tính hợp lệ của một email Đây là một đoạn mã JavaScript cao cấp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của một thư điện tử . Nó kiểm tra rất chi tiết thư điện tử do người dùng nhập vào và đưa ra thông báo phù hợp.


Danh mục: Email

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web