google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Form gửi email Ứng dụng này tạo một form để cho người dùng gửi email liên lạc trên trang web của bạn. Khi các thông tin hợp lệ đưọc nhập đầy đủ thì người dùng sẽ được chuyển đến trang +thank you+ khi submit xong.


Danh mục: Email

Form gửi thư hồi âm 1 Hiệu ứng tạo một biểu mẫu hồi âm được soạn sẵn có hiện trước địa chỉ thư điện tử người nhận và tiêu đề thư. Bạn có thể dùng biểu mẫu này kết hợp với các ngôn ngữ lập trình web phía server như ASP, PHP, JSP,... để tạo form liên lạc trên site của mình.


Danh mục: Email

Trình gửi email đơn giản Hiệu ứng là một trình gửi thư điện tử dạng đơn giản.


Danh mục: Email

Mẫu tham gia danh sách mail Hiệu ứng tạo ra một mẫu cho người dùng có thể tham gia danh sách thư điện tử trên site của bạn.


Danh mục: Email

Đăng nhập các webmail Hiệu ứng tạo một biểu mẫu dùng để đăng nhập vào tài khoản người dùng ở các webmail phổ biến như Yahoo, Hotmail, Onebox.. Bạn có thể dùng hiệu ứng JavaScript này để tạo trang đăng nhập vào webmail cho khách ghé thăm trang web của bạn.


Danh mục: Email

Mẫu liên hệ Hiệu ứng tạo một trình liên hệ, đánh giá, xếp hạng website,... ở dạng đơn giản.


Danh mục: Email

Mẫu gửi email Hiệu ứng tạo ra một mẫu dùng để gửi thư điện tử trên website của bạn ở dạng đơn giản.


Danh mục: Email

Gửi email cho danh sách Trình gửi thư điện tử cho danh sách địa chỉ thư điện tử có sẵn.


Danh mục: Email

Hiện email Hiệu ứng dùng JavaScript để hiển thị địa chỉ email trên trang web.


Danh mục: Email

Kiểm tra Email Hiệu ứng sẽ kiểm tra xem chuỗi do người dùng nhập vào có đúng là một dạng thư điện tử hợp lệ không.


Danh mục: Email

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web