google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Gửi mail với ngày tháng Đoạn mã này có tác dụng gọi trình quản lí thư điện tử phía client để gửi nội dung do ta định trước kèm với thời gian gửi.


Danh mục: Email

Hiện email Hiệu ứng dùng JavaScript để hiển thị địa chỉ email trên trang web.


Danh mục: Email

Mã hóa địa chỉ email Một đoạn mã khác để mã hóa và hiển thị địa chỉ email trên trang web, nhằm tránh các chương trình thu thập email tự động.


Danh mục: Email

Soạn email qua button trên web Hiệu ứng sẽ mở một trình soạn thảo thư điện tử ở máy client với địa chỉ và tiêu đề thư được định trước khi người dùng nhấn vào nút hoặc liên kết được chỉ định.


Danh mục: Email

Mẫu liên hệ có kiểm tra dữ liệu và chuyển trang Hiệu ứng tạo ra một mẫu liên hệ cho khách truy cập trên site của bạn sử dụng, đồng thời nó cũng sẽ kiểm tra dữ liệu nhập vào có hợp lệ hay không và sẽ chuyển tới trang khác khi đã submit thành công.


Danh mục: Email

Mẫu liên hệ Hiệu ứng tạo một trình liên hệ, đánh giá, xếp hạng website,... ở dạng đơn giản.


Danh mục: Email

Trình liên hệ có số nhận dạng Hiệu ứng tạo một trình liên hệ đơn giản trên trang web nhưng nó có xuất thêm một số dạng nhận ở mỗi thư điện tử được gửi đi.


Danh mục: Email

Gửi cho bạn trang web này Hiệu ứng tạo một biểu mẫu đơn giản trong việc gửi đến một người bạn một địa chỉ website hay nào đó. Bên cạnh đó, hiệu ứng còn kiểm tra xem địa chỉ thư điện tử vừa nhập vào có hợp lệ hay không.


Danh mục: Email

Mẫu liên hệ khi nhấp phải chuột Hiệu ứng sẽ hiển thị một biểu mẫu liên hệ khi ta nhấp phải chuột ở vị trí bất kì trên trang web.


Danh mục: Email

Đăng nhập các webmail Hiệu ứng tạo một biểu mẫu dùng để đăng nhập vào tài khoản người dùng ở các webmail phổ biến như Yahoo, Hotmail, Onebox.. Bạn có thể dùng hiệu ứng JavaScript này để tạo trang đăng nhập vào webmail cho khách ghé thăm trang web của bạn.


Danh mục: Email

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web