google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Kiểm tra dữ liệu cho form Hiệu ứng tạo một biểu mẫu liên hệ và sẽ thông báo khi bạn nhập thiếu dữ liệu.


Danh mục: Email

Mẫu đăng kí nhận tin Hiệu ứng tạo ra một mẫu đăng kí nhận tin đơn giản, mẫu này sẽ kiểm tra">kiểm tra thư điện tử nhập vào có hợp lệ hay không trước khi submit.


Danh mục: Email

Mẫu liên hệ chi tiết Hiệu ứng tạo một mẫu liên hệ chi tiết với rất nhiều thông số yêu cầu bạn nhập vào như họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, ngôn ngữ,... và biểu mẫu sẽ kiểm tra nếu bạn chưa nhập hoặc nhập sai dữ liệu nào đó.


Danh mục: Email

Mẫu tham gia danh sách mail Hiệu ứng tạo ra một mẫu cho người dùng có thể tham gia danh sách thư điện tử trên site của bạn.


Danh mục: Email

Kiểm tra tính hợp lệ của một email Đây là một đoạn mã JavaScript cao cấp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của một thư điện tử . Nó kiểm tra rất chi tiết thư điện tử do người dùng nhập vào và đưa ra thông báo phù hợp.


Danh mục: Email

Ẩn nhiều địa chỉ email Đây là đoạn có chức năng tương tự dùng để kiểm tra thư điện tử nhưng cao cấp hơn. Đoạn code này chứa các tên thư điện tử của những người cùng tên miền trong một mảng và có thể hiển thị một hoặc toàn bộ email của mảng.


Danh mục: Email

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web