google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Quản lí danh sách email Hiệu ứng có thể được dùng để quản lí và gửi thư điện tử tới danh sách thành viên trên website của bạn.


Danh mục: Email

Mẫu liên hệ có kiểm tra dữ liệu và chuyển trang Hiệu ứng tạo ra một mẫu liên hệ cho khách truy cập trên site của bạn sử dụng, đồng thời nó cũng sẽ kiểm tra dữ liệu nhập vào có hợp lệ hay không và sẽ chuyển tới trang khác khi đã submit thành công.


Danh mục: Email

Kiểm tra dữ liệu cho form Hiệu ứng tạo một biểu mẫu liên hệ và sẽ thông báo khi bạn nhập thiếu dữ liệu.


Danh mục: Email

Mẫu liên hệ chi tiết Hiệu ứng tạo một mẫu liên hệ chi tiết với rất nhiều thông số yêu cầu bạn nhập vào như họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, ngôn ngữ,... và biểu mẫu sẽ kiểm tra nếu bạn chưa nhập hoặc nhập sai dữ liệu nào đó.


Danh mục: Email

Mẫu liên hệ khi nhấp phải chuột Hiệu ứng sẽ hiển thị một biểu mẫu liên hệ khi ta nhấp phải chuột ở vị trí bất kì trên trang web.


Danh mục: Email

Mẫu liên hệ Hiệu ứng tạo một trình liên hệ, đánh giá, xếp hạng website,... ở dạng đơn giản.


Danh mục: Email

Mẫu đăng kí nhận tin Hiệu ứng tạo ra một mẫu đăng kí nhận tin đơn giản, mẫu này sẽ kiểm tra">kiểm tra thư điện tử nhập vào có hợp lệ hay không trước khi submit.


Danh mục: Email

Gửi cho bạn trang web này Hiệu ứng tạo một biểu mẫu đơn giản trong việc gửi đến một người bạn một địa chỉ website hay nào đó. Bên cạnh đó, hiệu ứng còn kiểm tra xem địa chỉ thư điện tử vừa nhập vào có hợp lệ hay không.


Danh mục: Email

Form gửi thư hồi âm 2 Một đoạn mã JavaScript khác để tạo biểu mẫu gửi thư hồi âm trên site của bạn.


Danh mục: Email

Đăng nhập các webmail Hiệu ứng tạo một biểu mẫu dùng để đăng nhập vào tài khoản người dùng ở các webmail phổ biến như Yahoo, Hotmail, Onebox.. Bạn có thể dùng hiệu ứng JavaScript này để tạo trang đăng nhập vào webmail cho khách ghé thăm trang web của bạn.


Danh mục: Email

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web