google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chống nhận và diệt thư rác Đoạn mã này sẽ xuất ra một địa chỉ email giả để đánh lừa các hệ thống gửi thư rác (để biết thêm chi tiết cách hoạt động của đoạn mã, xin bạn vui lòng qua giao diện tiếng Anh để xem thêm).


Danh mục: Email

Kiểm tra email Hiệu ứng sẽ kiểm tra một địa chỉ thư điện tử do người dùng nhập vào có đúng cấu trúc mộ thư điện tử hay không.


Danh mục: Email

Trình liên hệ có số nhận dạng Hiệu ứng tạo một trình liên hệ đơn giản trên trang web nhưng nó có xuất thêm một số dạng nhận ở mỗi thư điện tử được gửi đi.


Danh mục: Email

Kiểm tra tính hợp lệ của một email Đây là một đoạn mã JavaScript cao cấp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của một thư điện tử . Nó kiểm tra rất chi tiết thư điện tử do người dùng nhập vào và đưa ra thông báo phù hợp.


Danh mục: Email

Gửi email cho danh sách Trình gửi thư điện tử cho danh sách địa chỉ thư điện tử có sẵn.


Danh mục: Email

Mẫu tham gia danh sách mail Hiệu ứng tạo ra một mẫu cho người dùng có thể tham gia danh sách thư điện tử trên site của bạn.


Danh mục: Email

Kiểm tra tính hợp lệ của email Một đoạn mã JavaScript đơn giản dùng để kiểm tra tính hợp lệ của một thư điện tử .


Danh mục: Email

Soạn email qua button trên web Hiệu ứng sẽ mở một trình soạn thảo thư điện tử ở máy client với địa chỉ và tiêu đề thư được định trước khi người dùng nhấn vào nút hoặc liên kết được chỉ định.


Danh mục: Email

Mẫu gửi email Hiệu ứng tạo ra một mẫu dùng để gửi thư điện tử trên website của bạn ở dạng đơn giản.


Danh mục: Email

Trình gửi email đơn giản Hiệu ứng là một trình gửi thư điện tử dạng đơn giản.


Danh mục: Email

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web