»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Ẩn địa chỉ email - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Email » Ẩn địa chỉ email
URL: http://www.javascriptbank.com/hide-email-address-with-subject.html

Ẩn địa chỉ email © JavaScriptBank.comHiệu ứng JavaScript này sẽ bảo vệ địa chỉ thư điện tử của bạn trên trang web khỏi các chương trình thu thập thư điện tử bằng cách viết ra địa chỉ email bằng JavaScript.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Email » Ẩn địa chỉ email
URL: http://www.javascriptbank.com/hide-email-address-with-subject.htmlJavaScript
<script type="text/javascript">// Created by: David Stonefunction stopSpam() { var displaytext = "E-mail to Webmaster"; // Enter text to display on page var mail1 = "lunderwood"; // Enter first part of e-mail address var mail2 = "jupitermedia.com"; // Enter second part of e-mail address var subject = "?subject=Comments"; // enter subject for e-mail document.write("<a href=" + "mail" + "to:" + mail1 + "@" + mail2 + subject + ">" + displaytext + "</a>")}--></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<script type="text/javascript"><!-- stopSpam();// End --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->