»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Chống nhận và diệt thư rác - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Email » Chống nhận và diệt thư rác
URL: http://www.javascriptbank.com/anti-spam.html

Chống nhận và diệt thư rác © JavaScriptBank.comĐoạn mã này sẽ xuất ra một địa chỉ email giả để đánh lừa các hệ thống gửi thư rác (để biết thêm chi tiết cách hoạt động của đoạn mã, xin bạn vui lòng qua giao diện tiếng Anh để xem thêm).

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Email » Chống nhận và diệt thư rác
URL: http://www.javascriptbank.com/anti-spam.htmlJavaScript
<script type="text/javascript"><!--//Created by: Tim Shaw :: http://www.bigwowwebhosting.com/function makeEmail() { var strValues="abcdefg12345"; var strEmail = ""; var strTmp; for (var i=0;i<10;i++) {  strTmp = strValues.charAt(Math.round(strValues.length*Math.random()));  strEmail = strEmail + strTmp; } strTmp = ""; strEmail = strEmail + "@"; for (var j=0;j<8;j++) {  strTmp = strValues.charAt(Math.round(strValues.length*Math.random()));  strEmail = strEmail + strTmp; } strEmail = strEmail + ".com" return strEmail;}--></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<script type="text/javascript"><!-- Begin for (var rePeat=1; rePeat<11; rePeat++) {  /* Set the second number above (11) to one number higher than  the number of e-mail addresses you want displayed on the page. */  document.write('<a href="mailto:' + makeEmail() + '">Email Us<br></a>') }// End --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->