google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Thư viện định dạng ngày tháng Bộ thư viện JavaScript này như là một phần mở rộng cho đối tượng Date có sẵn trong JavaScript, giúp bạn có thể sử dụng và định dạng ngày tháng một cách linh hoạt và tiện lợi hơn. Vui lòng xem cách sử dụng được tác giả ghi chú trực tiếp trong mã nguồn.


Danh mục: Ứng dụng

Hiệu ứng cho trình đơn nhiều cấp Đây là một hiệu ứng tạo các trình đơn nhiều cấp trên trang web và có thể áp dụng nhiều hiệu ứng duyệt trình đơn. Hiệu ứng hoạt động hoàn toàn dựa vào các thẻ danh sách UL, đơn giản ta chỉ cần thêm thuộc tính class cho chúng; hiệu ứng được kiểm tra và hoạt động tốt trên các tình duyệt như IE5.5+, Firefox 1.5+, Opera 8.5+, Safari.


Trình kích hoạt Flash trên IE Một đoạn mã đơn giản để kích hoạt các đối tượng Flash trên trình duyệt Internet Explorer mà không cần phải nhấn vào chúng để kích hoạt.


Danh mục: Ứng dụng

Chữ động kiểu gõ phím Thêm một đoạn mã nữa để tạo hiệu ứng chữ động giống như đang đánh máy, việc cài đặt rất đơn giản, bạn chỉ việc cung cấp cho hiệu ứng ID của đối tượng chứa; hiệu ứng cũng cho phép ta sử dụng mã HTML cho phần nội dung.


Danh mục: Chữ, Gõ chữ

Hộp tìm kiếm cục bộ cho web Bạn có thể dùng hiệu ứng JavaScript này để tạo khung tìm kiếm trên trang web của mình giống như hộp tìm kiếm trên các diễn đàn thường sử dụng. Bạn cũng có thể tạo thêm các khung nhập liệu, khung chú thích, trình đơn,... dựa vào mã này.


Sử dụng thuộc tính target Đôi lúc ta cần thực hiện mở một liên kết nào đó trong một cửa sổ mới, thì đơn giản chỉ cần thêm thuộc tính target="_blank" cho liên kết. Tuy nhiên thuộc tính này bị xem là không hợp lệ trong XHTML với loại định dạng tài liệu là STRICT; vì thế đoạn mã này sẽ giúp cho tài liệu của bạn vẫn tương thích với chuẩn XHTML mà vẫn dùng được thuộc tính target.


Danh mục: Thủ thuật

Chữ thông báo chớp giật Hiệu ứng này sẽ giúp bạn làm chớp giật một số đoạn chữ (có thể bao gồm hình ảnh); hiệu ứng cho phép bạn thay đổi một vài thông số như tốc độ, kích thước, tần số chớp giật,... Ngoài ra, mã nguồn hiệu ứng tương thích chuẩn W3C và còn cho phép bạn sử dụng cả mã HTML.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Thuật toán mã hóa MD5 Đoạn mã này có thể mã hóa một chuỗi theo thuật toán mã hóa MD5; đoạn mã này làm việc hoàn toàn tương thích với các kí tự trong bảng mã UTF-8.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Danh ngôn đơn giản Bạn có thể sử dụng hiệu ứng JavaScript này để xuất các câu trích dẫn trên trang web của mình thông qua thẻ blockquote; hiệu ứng sẽ tự động phân tích thẻ này để tự động xuất tên và địa chỉ tác giả.


Danh mục: Ứng dụng

SWFObject Bạn có thể sử dụng thư viện JavaScript này để nhúng các nội dung Flash lên trang web của mình; một khi được sử dụng, thư viện JavaScript sẽ tự động kiểm tra phiên bản Flash được cài đặt trên các trình duyệt và xuất ra các mã thích hợp tương ứng.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web