google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Tìm tất cả các đối tượng qua tên lớp Hàm này sẽ trả về một mảng chứa tất cả các đối tượng dựa trên mô hình DOM, ví dụ getElementsByClassName(document, 'tr', 'info') sẽ trả về một mảng chứa tất cả các thẻ "tr" có tên lớp là "info".


Danh mục: Thủ thuật

Ước lượng thời giản tải một tập tin Bạn có thể thêm công cụ JavaScript này vào website của mình, để khách truy cập có thể đánh giá và ước lượng được thời gian để tải một tập tin nào đó trên website của bạn, dĩ nhiên là dựa trên lý thuyết.


Danh mục: Ứng dụng

Viết hoa kí tự đầu tiên của câu Khi sử dụng đoạn mã JavaScript này, dữ liệu do người dùng nhập vào sẽ được chuyển thành câu đúng văn phạm, nghĩa là kí tự đầu tiên của câu phải được viết in hoa, các kí tự còn lại phải viết thường nếu không rơi vào trường hợp đặc biệt (danh từ riêng...).


Danh mục: Biểu mẫu

Trình quản lí các trường phụ thuộc Bạn có thể dùng đoạn mã JavaScript này để quản lí các trường phụ thuộc nhau trên một trang web, nghĩa là sắp xếp sự ẩn/hiện các trường thông qua giá trị các trường khác.

Và đoạn mã này chỉ là ẩn/hiện chứ không thể thay thế các xử lí dữ liệu phía máy chủ, xin bạn lưu ý cho. Vui lòng xem hiệu ứng và đọc tài liệu để biết thêm.


Danh mục: Biểu mẫu

Kéo thả các đối tượng dùng className Đoạn mã này sử dụng thuộc tính className để thêm chức năng kéo thả cho đối tượng.


Danh mục: Thủ thuật

Thay đổi chữ bằng thuộc tính innerHTML Hiệu ứng này dùng thuộc tính innerHTML để thay đổi dữ liệu chữ của một đối tượng nào đó. Trong ví dụ này là các liên kết.


Danh mục: Liên kết

Khóa nút Submit bằng thuộc tính disabled Hiệu ứng này là một ví dụ cho việc khóa một nút nhấn nào đó bằng cách sử dụng thuộc tính disabled.


Danh mục: Thủ thuật

Chỉ nhập kí số Bạn có thể dùng đoạn mã này nếu muốn người dùng chỉ nhập vào các kí số trong vùng nhập liệu nào đó.


Liên kết nội dung liên quan Một đoạn mã tương tự như Trình đơn xếp gập để hiển thị nội dung có liên quan chỉ qua một cú nhấn chuột, và chỉ một chủ đề được hiển thị ở mỗi thời điểm. Tuy nhiên, thiết kế ở đoạn mã này không tốt bằng.


Kiểm tra trạng thái trực tuyến của trang Một đoạn mã đơn giản để kiểm tra xem trang web chứa nó có đang trực tuyến hay không, thông qua một chuỗi tên miền nào đó.


Danh mục: Ứng dụng

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web