google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chọn màu nền khi nhấn nút Hiệu ứng sẽ thay đổi màu nền khi bạn nhấp vào nút có màu tương ứng đồng thời sẽ hiển thị màu dưới thanh trạng thái.


Danh mục: Màu nền

Chọn màu nền khi rê chuột Hiệu ứng cho phép bạn vừa thay đổi màu nền của trang web vừa xem mã màu của chúng khi rê con trỏ chuột vào các dãy màu.


Danh mục: Màu nền

Bảng mã và tên các màu Hiệu ứng cho phép bạn thay đổi màu nền của trang web khi rê con trỏ chuột vào bảng mã các màu cùng với danh sách tên của chúng. Bên cạnh đó, hiệu ứng cũng cho bạn biết màu nào là màu chuẩn của web.


Danh mục: Màu nền

Ảnh nền chớp giật Hiệu ứng làm cho ảnh nền của trang web xuất hiện và biến mất trong một khoảng thời gian rất ngắn cho ta cảm giác ảnh nền chớp giật.


Danh mục: Màu nền

Công cụ thử màu Hiệu ứng cho phép bạn chọn màu cho nền, chữ và liên kết với danh sách màu có sẵn. Đây là một công cụ khá hữu ích và dễ sử dụng dành cho người mới làm quen với thiết kế web. Khi cần xem tính tương thích của màu giữa các đối tượng nền, chữ và liên kết, bạn chỉ việc chọn đối tượng và chọn màu rồi xem kết quả.


Danh mục: Ứng dụng

Ảnh nền ngẫu nhiên Hiệu ứng tạo ra ảnh nền ngẫu nhiên mỗi khi trang web được tải.


Danh mục: Màu nền

Gõ màu nền qua danh sách Hiệu ứng cho phép bạn chọn màu nền cho trang web với danh sách có sẵn bằng cách nhập vào màu một cách thủ công hay chọn từ danh sách có sẵn.


Danh mục: Màu nền

Chọn màu bằng Prompt Khi vừa tải trang web xong, hiệu ứng tạo các hộp thoại yêu cầu bạn nhập vào màu nền và màu chữ cho trang web.


Danh mục: Màu nền

Đổi màu nền bằng User Prompt 2 Hiệu ứng sẽ yêu cầu bạn nhập vào màu nền cho trang web, sau đó hiệu ứng sẽ tạo một hộp thoại thông báo màu nền bạn đã chọn.


Danh mục: Màu nền

Đổi màu nền bằng User Prompt 1 Hiệu ứng sẽ tạo một nút nhấn yêu cầu bạn nhập vào màu nền cho trang web, sau đó hiệu ứng sẽ tạo một hộp thoại thông báo màu nền bạn đã chọn.


Danh mục: Màu nền

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web