google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Khóa nút Submit bằng thuộc tính disabled Hiệu ứng này là một ví dụ cho việc khóa một nút nhấn nào đó bằng cách sử dụng thuộc tính disabled.


Danh mục: Thủ thuật

Chỉ nhập kí số Bạn có thể dùng đoạn mã này nếu muốn người dùng chỉ nhập vào các kí số trong vùng nhập liệu nào đó.


Liên kết nội dung liên quan Một đoạn mã tương tự như Trình đơn xếp gập để hiển thị nội dung có liên quan chỉ qua một cú nhấn chuột, và chỉ một chủ đề được hiển thị ở mỗi thời điểm. Tuy nhiên, thiết kế ở đoạn mã này không tốt bằng.


Kiểm tra trạng thái trực tuyến của trang Một đoạn mã đơn giản để kiểm tra xem trang web chứa nó có đang trực tuyến hay không, thông qua một chuỗi tên miền nào đó.


Danh mục: Ứng dụng

Liệt kê các liên kết trong mảng Thỉnh thoảng bạn cần liệt kê các liên kết mà không muốn viết mã HTML cho tất cả chúng? Hãy dùng đoạn mã này, bạn chỉ cần khai báo các URL cần hiển thị và nó sẽ liệt kê giúp bạn, có thể dùng kết hợp các mã khác để sắp xếp mảng trước khi xử lí.


Danh mục: Liên kết

Hiển thị múi giờ giữa khách và chủ Khách truy cập của bạn rải rác khắp thế giới? Và bạn lo âu rằng họ sẽ không biết thời điểm tốt nhất để liên hệ với bạn? Hãy dùng đoạn mã này, có thể kết hợp với các đoạn mã về giờ GMT, để hiển thị cho khách truy cập biết giờ hiện tại của họ so với bạn.


Sự kiện onLoad cho nhiều hàm Với cách thức thông thường, bạn chỉ có thể tải một hàm duy nhất với sự kiện onLoad, nhưng với đoạn mã ngắn này, bạn có thể tải bao nhiêu hàm tùy ý.


Danh mục: Thủ thuật

Tìm và thay thế chuỗi với Regular Expression RegExp - Regular Expression: biểu thức so trùng - một thuật ngữ IT dùng để chỉ cách thức tìm kiếm (và thay thế) chuỗi dữ liệu dựa trên một khuôn mẫu nhất định nào đó, chẳng hạn như: chỉ gồm toàn kí số, kí tự, hay chứa một (cụm) từ nào đó...


Xác nhận/Cảnh báo giống nhau Bạn có thể sử dụng hiệu ứng JavaScript này để kiểm tra và thông báo cho người dùng biết giá trị giống nhau của hai khung nhập liệu; chẳng hạn bạn có thể dùng nó để kiểm tra emailmật khẩu của người dùng.


Danh mục: Biểu mẫu

renderSelectOptions Tên của hiệu ứng được tác giả đặt thành một hàm, chức năng là lọc tất cả các giá trị của một danh sách chọn và hiển thị nó ra bên ngoài, rất hữu ích nếu bạn cần phải sao chép một giá trị nào của nó.


Danh mục: Biểu mẫu

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web