google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chọn thông tin muốn xem Bạn có thể dùng đoạn mã JavaScript này nếu cần tiết kiệm không gian trên các trang web. Mỗi khi người dùng nhấn chọn các nút radio, thông tin cần thiết dành cho mỗi nút sẽ được hiển thị. Một đoạn mã đơn giản nhưng hữu ích.

Bạn có thể xem thêm Chọn thông tin muốn xem dùng ảnh


Danh mục: Biểu mẫu, Ô chọn

Nạp CSS bằng DOM Dùng thủ thuật JavaScript đơn giản này nếu bạn muốn nạp tập tin CSS thông qua DOM.


Danh mục: Thủ thuật

Trình xem kết quả giảm cân Một đoạn mã đơn giản để tính xem kết quả bạn đạt được bao nhiêu điểm sau khi thực hiện một chương trình giảm cân nào đó.


Danh mục: Ứng dụng

Danh sách chọn thông minh Thêm một lựa chọn nữa dành cho bạn với hiệu ứng tạo các danh sách chọn chứa các giá trị liên quan nhau; chọn một giá trị trong danh sách chọn đầu thì danh sách chọn sau sẽ xuất hiện các giá trị tương ứng.

Hiệu ứng này có giải thích rõ ràng và đầy đủ trong mã nguồn, các xử lí đơn giản và không dùng AJAX.


Tìm tất cả các đối tượng qua tên lớp Hàm này sẽ trả về một mảng chứa tất cả các đối tượng dựa trên mô hình DOM, ví dụ getElementsByClassName(document, 'tr', 'info') sẽ trả về một mảng chứa tất cả các thẻ "tr" có tên lớp là "info".


Danh mục: Thủ thuật

Ước lượng thời giản tải một tập tin Bạn có thể thêm công cụ JavaScript này vào website của mình, để khách truy cập có thể đánh giá và ước lượng được thời gian để tải một tập tin nào đó trên website của bạn, dĩ nhiên là dựa trên lý thuyết.


Danh mục: Ứng dụng

Viết hoa kí tự đầu tiên của câu Khi sử dụng đoạn mã JavaScript này, dữ liệu do người dùng nhập vào sẽ được chuyển thành câu đúng văn phạm, nghĩa là kí tự đầu tiên của câu phải được viết in hoa, các kí tự còn lại phải viết thường nếu không rơi vào trường hợp đặc biệt (danh từ riêng...).


Danh mục: Biểu mẫu

Trình quản lí các trường phụ thuộc Bạn có thể dùng đoạn mã JavaScript này để quản lí các trường phụ thuộc nhau trên một trang web, nghĩa là sắp xếp sự ẩn/hiện các trường thông qua giá trị các trường khác.

Và đoạn mã này chỉ là ẩn/hiện chứ không thể thay thế các xử lí dữ liệu phía máy chủ, xin bạn lưu ý cho. Vui lòng xem hiệu ứng và đọc tài liệu để biết thêm.


Danh mục: Biểu mẫu

Kéo thả các đối tượng dùng className Đoạn mã này sử dụng thuộc tính className để thêm chức năng kéo thả cho đối tượng.


Danh mục: Thủ thuật

Thay đổi chữ bằng thuộc tính innerHTML Hiệu ứng này dùng thuộc tính innerHTML để thay đổi dữ liệu chữ của một đối tượng nào đó. Trong ví dụ này là các liên kết.


Danh mục: Liên kết

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web