google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Hình nền di chuyển Hiệu ứng tạo ra vô số các hình nền di chuyển">di chuyển từ trên xuống theo chiều nghiêng. Bạn có thể thay đổi ảnh khác và tốc độ di chuyển của ảnh [số càng nhỏ thì di chuyển càng nhanh].


Danh mục: Màu nền

Lấy mã màu khi nhấp chuột Hiệu ứng tạo các dãy màu cơ bản cho bạn nhấp chuột vào để xem mã của chúng.


Danh mục: Màu nền

Lấy mã màu khi rê chuột Sử dụng ảnh quả cầu chứa các màu tượng trưng, bạn có thể biết được mã các màu khi rê con trỏ chuột đến ảnh này.


Danh mục: Màu nền

Thành phần chi tiết các màu Cho bạn biết được chi tiết về một màu như mã, thành phần...khi bạn rê con trỏ chuột đến bảng các màu cơ bản.


Danh mục: Màu nền

Màu nền chớp giật Hiệu ứng làm cho màu nền chớp sáng và đổi sang các màu [10 màu] khác nhau liên tục, bạn có thể cho thực hiện hay dừng hiệu ứng bằng các nút bật/tắt. Ngoài ra, bạn có thể định nghĩa thêm các màu mới cho hiệu ứng


Danh mục: Màu nền

Gõ màu nền ưa thích Hiệu ứng JavaScript này cho phép người dùng có thể chọn màu nền ưa thích của họ trên trang web của bạn bằng cách gõ vào tên màu theo tiếng Anh.


Danh mục: Màu nền

Màu nền ngẫu nhiên khi nhấp đúp Khi nhấp đúp chuột trái vào khoảng trống bất kì trên trang web chứa hiệu ứng JavaScript này, thì màu nền của trang sẽ thay đổi ngẫu nhiên trong các màu bạn đã khai báo trước.


Danh mục: Màu nền

Màu nền ngẫu nhiên khi reload Khi đặt đoạn mã này vào rang web, thì màu nền sẽ được chọn ngẫu nhiên khi có khách ghé thăm trang hoặc dùng chức năng Refresh.


Danh mục: Màu nền

Công cụ lấy mã màu Đoạn mã sẽ tạo một menu sổ dọc chứa các màu theo tiếng Anh, bạn chỉ cần chọn màu và nhấn nút Find Code để tìm mã màu dạng hexadecimal của nó


Danh mục: Màu nền

Bảng màu thường dùng Hiệu ứng tạo một bảng các màu thường dùng trên trang web, bạn có thể rê con trỏ chuột đến từng màu để xem thử ví dụ, đổi màu nền của trang web và mã màu của chúng.


Danh mục: Màu nền

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web