google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Trị giá của trọng lượng Một tiện ích nho nhỏ và khá vui nhộn để tính giá trị của trọng lượng cơ thể bạn trong điều kiện làm việc nào đó.


Danh mục: Ứng dụng

Mã hóa địa chỉ email Một đoạn mã khác để mã hóa và hiển thị địa chỉ email trên trang web, nhằm tránh các chương trình thu thập email tự động.


Danh mục: Email

Trình đơn định hướng phân cấp Đoạn mã này sẽ tự động tạo một liên kết định hướng tới bất kì trang nào chứa nó. Đoạn mã cho phép người truy cập biết chính xác vị trí mà học đang hiện diện.


Điền dữ liệu tự động Đoạn mã này sẽ tạo dữ liệu tự động lên các khung nhập liệu, các trình đơn tùy chọn,... trong một biểu mẫu ngay khi nó vừa được tải xong. Đoạn mã rất dễ cài đặt và chỉnh sửa tùy theo nhu cầu sử dụng.


Danh mục: Biểu mẫu

Auto-Complete Thêm một đoạn mã JavaScript JavaScript khác để tạo chức năng Auto-Complete cho các khung nhập liệu. Ở đoạn mã JavaScript JavaScript này, hiệu ứng được lập trình theo hướng đối tượng và DOM, dữ liệu được lưu trong một mảng.


Danh mục: Biểu mẫu

Chấp nhận trước khi gửi Hiệu ứng yêu cầu người viết phải nhấn chọn chấp nhận điều kiện nào đó trước khi gửi bài viết lên website.


Thêm tùy chọn 2 Thêm một đoạn mã JavaScript khác để thực hiện việc thêm hay thay đổi các tùy chọn trong một danh sách, hiệu ứng JavaScript này còn cho phép chọn các tùy chọn con.


Tạo trang ưa thích Một đoạn mã JavaScript khác để tạo tính năng Tạo trang ưa thích trên website, hiệu ứng làm việc tốt trên Internet Explorer và Firefox.


Danh mục: Trình duyệt

Thêm bớt tùy chọn Một hiệu ứng sử dụng DOM(Document Object Model) để thêm bớt các tùy chọn trong một danh sách SELECT. Đoạn mã này rất dễ cài đặt và chỉnh sửa tùy theo nhu cầu người dùng.


Trình đơn màu đen-đỏ Hiệu ứng JavaScript này sử dụng hình ảnh cho việc trang trí nền của trình đơn.


Danh mục: CSS, Trình đơn ngang

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web