»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Trình đơn kiểu dáng XP - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » CSS » Trình đơn ngang » Trình đơn kiểu dáng XP
URL: http://www.javascriptbank.com/xp-navigation-index.html

Trình đơn kiểu dáng XP © JavaScriptBank.comĐoạn mã này sử dụng hình ảnhCSS để tạo một trình đơn JavaScript mang kiểu dáng XP và rất dễ cài đặt và chỉnh sửa. Tuy nhiên, bạn phải định nghĩa chính xác loại tài liệu đối với trang web sử dụng trình đơn JavaScript này là <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd">.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » CSS » Trình đơn ngang » Trình đơn kiểu dáng XP
URL: http://www.javascriptbank.com/xp-navigation-index.htmlCSS
<style type="text/css">.header_main{padding-top: 15px;padding-bottom: 5px;float: left;position: relative;width: 100%;}.bg_menu{float: left;width: 100%;height: 20px;BACKGROUND: url(bg_menu_main.gif);padding-top: 7px;}.main_menu{margin: 0px;FLOAT: left;padding-left: 110px;LIST-STYLE-TYPE: none;}.main_menu LI{padding-left: 2px;padding-right: 5px;BACKGROUND: url(bg_menu_left.gif) no-repeat left;FLOAT: left;}.main_menu LI DIV{BACKGROUND: url(bg_menu_right.gif) no-repeat right;height: 20px;FLOAT: left;padding-right: 2px;}.main_menu A{float: left;background: url(bg_menu.gif);height: 15px;padding: 3px 5px 2px 5px;color: #99ff99;text-decoration: none;}.main_menu A:hover{float: left;BACKGROUND: url(bg_head.gif);height: 15px;padding: 3px 5px 2px 5px;color: white;text-decoration: none;}</style><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<div class=header_main><div class=bg_menu><ul class=main_menu><li><div><a href="http://javascriptbank.com/">Home</a></div></li><li><div><a href="http://javascriptbank.com/4rum/">Forum</a></div></li><li><div><a href="http://javascriptbank.com/javascript/">JavaScript</a></div></li><li><div><a href="http://javascriptbank.com/service/">Services</a></div></li><li><div><a href="http://javascriptbank.com/javascript/submit-javascript-bank.html">Submit script</a></div></li><li><div><a href="http://javascriptbank.com/thietkeweb/javascriptmall/">Documentary</a></div></li><li><div><a href="http://javascriptbank.com/javascript/contact-javascript-bank.html">Contact us</a></div></li><li><div><a href="http://javascriptbank.com/javascript/aboutus-javascript-bank.html">About us</a></div></li></ul></div></div><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


Files
http://javascriptbank.com/javascript/css/XP_Navigation/XP_Navigation_images.zip