google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Kiểm tra hoạt động của cookie Đoạn mã này sẽ kiểm tra việc hoạt động của cookie trên máy khách. Nếu cookie không hoạt động thì nó sẽ thông báo.


Danh mục: Cookie

Popup chỉ xuất hiện 1 lần Hiệu ứng sẽ tạo một cửa sổ popup khi có người truy cập trang web chứa đoạn mã, tuy nhiên popup này lại dựa vào các cookie để kiểm tra nên chỉ xuất hiện vào lần đầu tiên khi người dùng truy cập website.


Danh mục: Cookie

Dùng cookie Đoạn mã này giúp bạn nắm bắt cách thiết lập, lấy và xóa dữ liệu trên cookie.


Danh mục: Cookie

Số lần truy cập với cookie Sử dụng các cookie để đếm số lần truy cập vào website của một người trên một máy dùng riêng và hiện cửa sổ để thông báo.


Danh mục: Cookie

Dùng cookie Đoạn mã này hiển thị một nút nhấn cho phép người dùng di chuyển ngẫu nhiên đến các địa chỉ. Mỗi khi người dùng đã đi đến một địa chỉ, đoạn mã JavaScript sẽ dùng cookie để lưu lại và sẽ không chọn địa chỉ này trong lần di chuyển kết tiếp.


Danh mục: Cookie

Định thời cho popup Đoạn mã này sử dụng cookies để kiểm tra và sẽ hiển thị popup sau một khoảng thời gian do bạn qui định. Hiệu ứng có hai thông số của biến popfrequency cho bạn chọn: 'always'-luôn hiện popup khi trang được tải, 'x hours'-hiển thị popup sau mỗi x giờ đồng hồ. Hiệu ứng này rất tuyệt cho các popup quảng cáo.


Danh mục: Cookie

Số lần truy cập website Sử dụng các cookie để đếm số lần truy cập vào website của một người trên một máy dùng riêng.


Danh mục: Cookie

Lưu giữ các cookies Hiệu ứng có thể lưu giữ các giá trị mà người dùng đã nhập vào trong cookie và sẽ hiển thị chúng khi người dùng tải lại trang web.


Danh mục: Cookie

Nhớ tên truy cập bằng cookie Hiệu ứng dựa vào các cookie để đếm số lượt truy cập của một người, lần truy cập mới nhất và tên của họ trên một máy client.


Danh mục: Cookie

Lời chào dựa vào cookies Hiệu ứng dựa vào giờ hệ thống và cookie để đưa ra lời chào cùng với số lần bạn viếng thăm trang web này.


Danh mục: Cookie

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web