google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Thêm/xóa danh sách Hiệu ứng có thể thêm/xóa các mục chọn trên trang web.


Danh mục: Cookie

Ghi nhớ tôi Đoạn mã này tạo tính năng cho phép người dùng chọn lưu thông tin đăng nhập trong một biểu mẫu nào đó. Đoạn mã này sử dụng cookie để lưu thông tin và cũng cho phép người dùng xóa những thông tin này.


Danh mục: Cookie

Lưu dữ liệu của biểu mẫu Một đoạn mã JavaScript khác dùng cookie để lưu dữ liệu mà người dùng nhập vào biểu mẫu.


Danh mục: Cookie

Lưu giữ các cookies Hiệu ứng có thể lưu giữ các giá trị mà người dùng đã nhập vào trong cookie và sẽ hiển thị chúng khi người dùng tải lại trang web.


Danh mục: Cookie

Cookies trong JavaScript Hiệu ứng giới thiệu về cookies cùng với cách tạo và sử dụng chúng bằng Javascript. Bạn hãy qua giao diện tiếng Anh để xem thêm.


Danh mục: Cookie

Popup chỉ xuất hiện 1 lần Hiệu ứng sẽ tạo một cửa sổ popup khi có người truy cập trang web chứa đoạn mã, tuy nhiên popup này lại dựa vào các cookie để kiểm tra nên chỉ xuất hiện vào lần đầu tiên khi người dùng truy cập website.


Danh mục: Cookie

Nhớ tên truy cập bằng cookie Hiệu ứng dựa vào các cookie để đếm số lượt truy cập của một người, lần truy cập mới nhất và tên của họ trên một máy client.


Danh mục: Cookie

Xóa cookie Hiệu ứng sẽ thực hiện kiểm tra xem có cookie tồn tại không và đưa thông báo cho người dùng chọn xóa cookie nếu tồn tại.


Danh mục: Cookie

Định thời cho popup Đoạn mã này sử dụng cookies để kiểm tra và sẽ hiển thị popup sau một khoảng thời gian do bạn qui định. Hiệu ứng có hai thông số của biến popfrequency cho bạn chọn: 'always'-luôn hiện popup khi trang được tải, 'x hours'-hiển thị popup sau mỗi x giờ đồng hồ. Hiệu ứng này rất tuyệt cho các popup quảng cáo.


Danh mục: Cookie

Bảng ghi chú Bạn có thể dùng hiệu ứng JavaScript này người dùng có thể ghi lại những chú thích của họ trên trang web vào cookie và những chú thích này sẽ được phục hồi khi họ trở lại.


Danh mục: Cookie

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web