google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Lời chào dựa vào cookies Hiệu ứng dựa vào giờ hệ thống và cookie để đưa ra lời chào cùng với số lần bạn viếng thăm trang web này.


Danh mục: Cookie

Lần cuối truy cập trang Sử dụng các cookie để hiện thị lần truy cập cuối cùng của một người trên một trang web.


Danh mục: Cookie

Cookies trong JavaScript Hiệu ứng giới thiệu về cookies cùng với cách tạo và sử dụng chúng bằng Javascript. Bạn hãy qua giao diện tiếng Anh để xem thêm.


Danh mục: Cookie

Lưu giữ các cookies Hiệu ứng có thể lưu giữ các giá trị mà người dùng đã nhập vào trong cookie và sẽ hiển thị chúng khi người dùng tải lại trang web.


Danh mục: Cookie

Lưu dữ liệu vào cookies Hiệu ứng có thể dùng để lưu dữ liệu vào cookies.


Danh mục: Cookie

Xóa cookie Hiệu ứng sẽ thực hiện kiểm tra xem có cookie tồn tại không và đưa thông báo cho người dùng chọn xóa cookie nếu tồn tại.


Danh mục: Cookie

Nhớ tên truy cập bằng cookie Hiệu ứng dựa vào các cookie để đếm số lượt truy cập của một người, lần truy cập mới nhất và tên của họ trên một máy client.


Danh mục: Cookie

Số lần truy cập với cookie Sử dụng các cookie để đếm số lần truy cập vào website của một người trên một máy dùng riêng và hiện cửa sổ để thông báo.


Danh mục: Cookie

Số lần truy cập website Sử dụng các cookie để đếm số lần truy cập vào website của một người trên một máy dùng riêng.


Danh mục: Cookie

Đếm số lượt truy cập web Sử dụng các cookie để đếm số lượng truy cập đến website.


Danh mục: Cookie

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web