google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Lời chào dựa vào Cookie Đoạn mã này sẽ thiết lập một cookie với một hộp thoại thông báo ngay khi người dùng truy cập vào trang web lần đầu tiên trong mỗi ngày. Một hiệu ứng khá vui nhộn để thông báo các tin tức hay thu hút sự chú ý của người dùng nếu được tinh chỉnh đúng cách.


Danh mục: Cookie

Ghi nhớ tôi Đoạn mã này tạo tính năng cho phép người dùng chọn lưu thông tin đăng nhập trong một biểu mẫu nào đó. Đoạn mã này sử dụng cookie để lưu thông tin và cũng cho phép người dùng xóa những thông tin này.


Danh mục: Cookie

Bảng ghi chú Bạn có thể dùng hiệu ứng JavaScript này người dùng có thể ghi lại những chú thích của họ trên trang web vào cookie và những chú thích này sẽ được phục hồi khi họ trở lại.


Danh mục: Cookie

Lưu giữ và phục hồi cookie Đoạn mã này có thể được dùng để lưu lại dữ liệu mà người dùng đã nhập vào biểu mẫu. Khi người dùng trở lại trang chứa biểu mẫu, hiệu ứng sẽ tự động phục hồi các dữ liệu này.


Danh mục: Cookie

Dùng cookie Đoạn mã này hiển thị một nút nhấn cho phép người dùng di chuyển ngẫu nhiên đến các địa chỉ. Mỗi khi người dùng đã đi đến một địa chỉ, đoạn mã JavaScript sẽ dùng cookie để lưu lại và sẽ không chọn địa chỉ này trong lần di chuyển kết tiếp.


Danh mục: Cookie

Dùng cookie Đoạn mã này giúp bạn nắm bắt cách thiết lập, lấy và xóa dữ liệu trên cookie.


Danh mục: Cookie

Thời gian lần truy cập gần nhất Đoạn mã dùng cookie để lưu lại thời điểm truy cập mới nhất của người lướt web.


Danh mục: Cookie

Lưu dữ liệu của biểu mẫu Một đoạn mã JavaScript khác dùng cookie để lưu dữ liệu mà người dùng nhập vào biểu mẫu.


Danh mục: Cookie

Kiểm tra hoạt động của cookie Đoạn mã này sẽ kiểm tra việc hoạt động của cookie trên máy khách. Nếu cookie không hoạt động thì nó sẽ thông báo.


Danh mục: Cookie

Thêm/xóa danh sách Hiệu ứng có thể thêm/xóa các mục chọn trên trang web.


Danh mục: Cookie

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web