»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Bảng ghi chú - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Cookie » Bảng ghi chú
URL: http://www.javascriptbank.com/memo-pad-index.html

Bảng ghi chú © JavaScriptBank.comBạn có thể dùng hiệu ứng JavaScript này người dùng có thể ghi lại những chú thích của họ trên trang web vào cookie và những chú thích này sẽ được phục hồi khi họ trở lại.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Cookie » Bảng ghi chú
URL: http://www.javascriptbank.com/memo-pad-index.htmlHTML
<form style="text-align: center;"><input type="button" onclick="my_pad=window.open('memo_pop.htm','memo1','left=0,top=0,width=350px,height=243px');my_pad.focus()" value="Open Memo Pad"></form><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


Files
http://javascriptbank.com/javascript/cookie/Memo_Pad/memoPad.jshttp://javascriptbank.com/javascript/cookie/Memo_Pad/memo_pop.htm