google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chu vi, thể tích Hiệu ứng có thể tính chu vi của hình tròn hay thể tích của hình cầu.


Bảng Cửu chương Hiệu ứng sẽ hiển thị bảng Cửu chương do người dùng chỉ định.


Đổi đơn vị diện tích Hiệu ứng có thể đổi một số sang các đơn vị diện tích khác nhau.


Đổi sang số La Mã Một đoạn mã JavaScript JavaScript khác để tạo hiệu ứng đổi một số dạng thập phân sang số La Mã.


Danh mục: Tính toán

Tính chu vi, diện tích Hiệu ứng có thể tính chu vi, diện tích của một số hình với số chữ số thập phân có thể lên tới 9.


Công thức đường thẳng Hiệu ứng sẽ tính công thức của một đường thẳng khi người dùng đã nhập vào tọa độ hai điểm.


Số nguyên tố lớn nhất Hiệu ứng sẽ tìm số nguyên tố">số nguyên tố lớn nhất của hai hoặc ba số do người dùng nhập vào.


Đổi từ độ F sang C Hiệu ứng dùng để đổi nhiệt độ từ F sang C hoặc ngược lại dạng đơn giản.


Tìm dãy số Fibonacci Người dùng nhập vào số lượng số fibonacci cần tìm và hiệu ứng sẽ hiển thị tương ứng số lượng số Fibonaaci.


Số nguyên tố Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng tính số nguyên tố.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web