google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Biến đổi sang số La Mã Một đoạn mã JavaScript JavaScript khác để người lướt web có thể biến đổi một số hệ thập phân sang hệ La Mã, hiệu ứng còn cho phép người dùng kiểm tra">kiểm tra một số có phải là số La Mã không.


Máy tính có hướng dẫn dạng đơn giản Một đoạn mã JavaScript khác để tạo một máy tínhchú thích khi người dùng rê con trỏ chuột đến các nút trên trang web.


Danh mục: Tính toán, Máy tính

Sắp xếp dữ liệu JavaScript có thể sắp xếp dữ liệu trên bất cứ loại dữ liệu và thông tin nào. Ví dụ trong hiệu ứng có thể cho bạn sắp xếp theo các loại dữ liệu ngày tháng, số và chuỗi.


Danh mục: Tính toán

Thêm dấu phẩy vào số Hiệu ứng sẽ thêm dấu phẩy vào số để dễ phân biệt phần trăm, ngàn, triệu... Ví dụ trong hiệu ứng là số 123456789 trở thành 123,456,789.


Danh mục: Tính toán

Tính điện trở Tính tóan điện trở dựa vào các vòng màu sắc trên điện trở, hiệu ứng JavaScript này cho phép bạn tính điện trở thông qua việc thay đổi các vòng màu hay nhập số đều được.


Danh mục: Tính toán

Tính lượng nhiên liệu tiêu thụ Hiệu ứng tính lượng nhiên liệu tiêu thụ trong một năm với các số liệu do người dùng nhập vào.


Danh mục: Tính toán

Tích các số nguyên tố Người dùng nhập vào một số và hiệu ứng sẽ tính tích xem số này là tích của các số nguyên tố">số nguyên tố nào.


Đổi đơn vị chiều dài Đây là một đoạn mã khác để đổi các đơn vị chiều dài với nhau.


Số nguyên tố lớn nhất Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng tìm số nguyên tố lớn nhất của hai hoặc ba số do người dùng nhập vào.


Làm tròn số Hiệu ứng có thể làm tròn một con số đối với số thập phân do người dùng nhập vào.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web