google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Đổi sang số La Mã Hiệu ứng tạo chương trình đơn JavaScript giản dùng để đổi một số sang số La Mã.


Máy tính với chức năng nhớ Hiệu ứng tạo một máy tính có chức năng nhớ.


Danh mục: Tính toán, Máy tính

Máy tính cao cấp Hiệu ứng tạo một máy tính với các chức năng cao cấp như tính căn, làm tròn, sin, cos... bên cạnh các chức năng phép toán cơ bản.


Danh mục: Tính toán, Máy tính

Bảng nhiệt độ Hiệu ứng tạo một bảng đối chiếu nhiệt độ giữa độ °F và °C.


Danh mục: Tính toán

Máy tính đơn giản Hiệu ứng tạo một máy tính có thể tính toán đơn giản trên trang web.


Danh mục: Tính toán, Máy tính

Tìm phương trình đường thẳng Trình tìm phương trình đường của một hàm số qua hai tọa độ điểm mà người dùng nhập vào.


Trình đổi đơn vị Trình đổi một số đơn vị về chiều dài, vận tốc, khối lượng...


Máy tính thương mại Trình tạo máy tính với các chức năng cơ bản và chức năng nhớ, tính thuế, đổi tiền tệ đô la và bảng.


Danh mục: Tính toán, Máy tính

Máy tính cơ bản Hiệu ứng tạo một máy tính cùng các phép tính toán đơn giản với các nút bấm được tô sáng">tô sáng khi rê con trỏ chuột đến.


Danh mục: Tính toán, Máy tính

Đổi sang mã ASCII Công cụ đổi một kí tự bất kì của bàn phím sang mã ASCII.


Danh mục: Tính toán

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web