google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Tính chu vi, diện tích Hiệu ứng có thể tính chu vi, diện tích của một số hình với số chữ số thập phân có thể lên tới 9.


Công thức đường thẳng Hiệu ứng sẽ tính công thức của một đường thẳng khi người dùng đã nhập vào tọa độ hai điểm.


Số nguyên tố lớn nhất Hiệu ứng sẽ tìm số nguyên tố">số nguyên tố lớn nhất của hai hoặc ba số do người dùng nhập vào.


Tìm dãy số Fibonacci Người dùng nhập vào số lượng số fibonacci cần tìm và hiệu ứng sẽ hiển thị tương ứng số lượng số Fibonaaci.


Số nguyên tố Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng tính số nguyên tố.


Tính một số phép toán Hiệu ứng có thể tính một số phép toán đơn giản như cộng, trừ, nhân, chia.


Tính cosine Hiệu ứng dùng để tính cosine của một góc.


Tìm các yếu tố của hình tròn Chỉ cần người dùng nhập vào số liệu của một yếu tố, hiệu ứng sẽ tính hai yếu tố còn lại của đường tròn.


Chu vi hình tròn Hiệu ứng dùng để tính chu vi của hình tròn.


Tính diện tích một số hình 2 Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng tính diện tích của một số hình đơn giản.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web