»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Chu vi hình tròn - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Toán học » Chu vi hình tròn
URL: https://www.javascriptbank.com/circumference-calculator.html

Chu vi hình tròn © JavaScriptBank.comHiệu ứng dùng để tính chu vi của hình tròn.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Toán học » Chu vi hình tròn
URL: https://www.javascriptbank.com/circumference-calculator.htmlJavaScript
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">// Andrew Jones (andrew.jones@net.ntl.com)<!-- Beginfunction calculate() {var radius=prompt("Please enter the size of the radius","");var pi=3.14159265359; // estimated to 11 decimal placesvar circ=2*pi*radius;var d=alert("The circumference of a circle with radius "+radius+" is "+circ+".")}// End --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<input type=button value="  Calculate Circumference  " onClick="calculate()"><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->