»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tính chu vi đường tròn - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Toán học » Tính chu vi đường tròn
URL: https://www.javascriptbank.com/circumference-calculator-2.html

Tính chu vi đường tròn © JavaScriptBank.comMột đoạn mã JavaScript JavaScript đơn giản khác để tính chu vi">chu vi của đường tròn với giá trị bán kính do người dùng nhập vào.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tính toán » Toán học » Tính chu vi đường tròn
URL: https://www.javascriptbank.com/circumference-calculator-2.htmlJavaScript
<script language="javascript">// Created by: Lee Underwood :: http://javascript.internet.com/function circum() { var radius = prompt("Enter the radius of the circle",""); var circle = 2 * Math.PI * radius; alert("The circumference is "+circle+".")}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<input type=button value="Calculate the circumference" onClick="circum()"><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->