google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Động đất với cửa sổ Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng cửa sổ trang web rung rinh trong một thời gian ngắn trong như động đất.


Nạp trang bằng frame Hiệu ứng tạo ra hai frame trên trang web, nội dung của frame thứ hai sẽ được nạp tùy thuộc vào liên kết mà người dùng sẽ nhấn.


Kết nối các frame 1 Hiệu ứng tạo ra hai frame trên trang web và nội dung của frame 2 sẽ được thay đổi khi ta rê con trỏ chuột đến các liên kết trên frame 1.


Cửa sổ lớn dần Hiệu ứng tạo một cửa sổ có kích thước lớn dần khi ta nhấn nút.


Tạo popup với sự kiện onLoad Nếu đặt đoạn mã JavaScript JavaScript này vào trang web thì sẽ có hai cửa sổ mới tự động mở ra khi có người truy cập vào trang.


Cửa sổ lớn dần Nếu đoạn mã JavaScript JavaScript này được đặt vào trang web thì khi có người dùng nhấn vào liên kết được chỉ định, một cửa sổ mới được mở ra theo chiều dọc rồi chiều ngang cho đến khi lớn đến kích thước do bạn qui định.


Cửa sổ lớn dần theo chiều cao Đây là một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng mở một cửa sổ trình duyệt mới với kích thước lớn dần theo chiều cao của cửa sổ.


Cửa sổ lớn dần theo chiều rộng Đây là một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng mở một cửa sổ trình duyệt mới với kích thước lớn dần theo chiều rộng của cửa sổ.


Thời gian đếm ngược trước khi rời trang Hiệu ứng sẽ hiển thị trên một cửa sổ phụ thời gian đang được đếm ngược trước khi bạn rời trang web, sau mỗi giây đếm ngược thì màu nền của trang web chính sẽ được thay đổi.


Popup bằng cách định thời Hiệu ứng có tác dụng mở lần lượt các cửa sổ trình duyệt mới sau một khoảng thời gian nhất định nào đó do bạn với địa chỉ URL xác định. Và thời gian này được hiển thị dưới thanh trạng thái. Trong ví dụ này, số cửa sổ được mở là 5.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web