»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Nút tạo Bookmark - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình duyệt » Cửa sổ » Nút tạo Bookmark
URL: http://www.javascriptbank.com/bookmark-page-script.html

Nút tạo Bookmark © JavaScriptBank.comĐoạn mã giu1o bạn tạo một nút nhấn có chức năng tạo bookmark trên trang web. Nếu người dùng duyệt web bằng IE hoặc Firefox thì đoạn mã JavaScript sẽ hoạt động tốt, còn với các trình duyệt khác thì đoạn mã JavaScript sẽ hiển thị hướng dẫn người dùng cách thức tạo bookmark đối với một trang web.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình duyệt » Cửa sổ » Nút tạo Bookmark
URL: http://www.javascriptbank.com/bookmark-page-script.htmlCSS
<style type="text/css">INPUT.demo {BORDER-RIGHT: thin solid; PADDING-RIGHT: 0.3em; BORDER-TOP: thin solid; PADDING-LEFT: 0.3em; PADDING-BOTTOM: 0.3em; BORDER-LEFT: thin solid; COLOR: #00009c; PADDING-TOP: 0.3em; BORDER-BOTTOM: thin solid; BACKGROUND-COLOR: #fff}</style><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


JavaScript
<script language="javascript" name="bookMark.js">// Created by: Philip Myers :: http://virtualipod.tripod.com/bookmark.htmlfunction bookmark(url,title){ if ((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") && (parseInt(navigator.appVersion) >= 4)) { window.external.AddFavorite(url,title); } else if (navigator.appName == "Netscape") {  window.sidebar.addPanel(title,url,""); } else {  alert("Press CTRL-D (Netscape) or CTRL-T (Opera) to bookmark"); }}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<input type="button" value="Bookmark us!" class=demo onclick="bookmark('http://javascriptbank.com/','J a v a S c r i p t B a n k')"><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->