google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Cửa sổ popup giữa màn hình Một đoạn mã JavaScript khác để bạn tạo các cửa sổ popup xuất hiện ở giữa màn hình.


Danh mục: Trình duyệt, Popup

Thanh trượt màu cầu vồng với 3 trạng thái Hiệu ứng làm cho thanh trượt của trang web đổi màu liên tục với 3 ba màu được nghĩa trước.


Popup tự di chuyển và biến mất Hiệu ứng tạo một cửa sổ popup với kích thước có thể thay đổi được ở đỉnh màn hình, cửa sổ này di chuyển theo chiều từ trái sang phải khi đến trung tâm thì dừng lại một khoảng thời gian ngắn rồi sau đó di chuyển tiếp sang phải và biến mất.


Nhập tên trước khi vào trang web 1 Hiệu ứng tạo một hộp thoại yêu cầu bạn nhập tên trước khi vào trang web, sau đó nó sẽ thêm tên bạn vào trang web.


Danh mục: Trình duyệt

Nhập tên trước khi vào trang web 2 Hiệu ứng tạo một hộp thoại yêu cầu bạn nhập tên trước khi vào trang web, sau đó nó sẽ thêm tên bạn vào trang web.


Danh mục: Trình duyệt

Đổi vị trí thanh trượt Hiệu ứng cho phép ta đổi thanh trượt đứng từ bên trái sang bên phải và thay đổi cả cách thức trình bày của trang web.


Cửa sổ \'rơi đài\' Hiệu ứng tạo một cửa sổ rơi từ trên xuống trung tâm trình duyệt rồi sau đó nhúc nhích trong một thời gian ngắn.


Popup khi thoát trang Hiệu ứng sẽ mở một cửa sổ popup khi người truy cập đóng trang web chứa đoạn mã JavaScript này hoặc chuyển sang liên kết khác.


Danh mục: Trình duyệt

Mở trang mới với sự kiện onClick Hiệu ứng có thể dùng để mở một cửa sổ trình duyệt mới thông qua nút nhấn hoặc liên kết.


Danh mục: Trình duyệt, Popup

Không cần cuộn Thỉnh thoảng người dùng phải dùng con chuột để xem những tài liệu lớn trên trang web. Nếu dùng đọan script này, bạn sẽ tiết kiệm thời gian và sức lực của dùng duyệt website mình, hiệu ứng tương tự như bookmark-nó sẽ tạo ra các đoạn văn bản tự động hiển thị khi người dùng nhấp chuột chọn liên kết cần xem.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web