google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Thêm trang vào Favorites Khi nhấp vào liên kết, hiệu ứng sẽ đánh dấu trang chứa đoạn mã và hiện hộp thoại yêu cầu xác nhận của người dùng để lưu vào Favorite của họ.


Đoạn giới thiệu mở đầu kiểu chớp giật Hiệu ứng tạo một đoạn văn bản giới thiệu dạng flash nằm trong một khung.


Trang giới thiệu Hiệu ứng tạo một đoạn giới cho website bằng cách lần lượt thay đổi liên tục màu nền và màu chữ. Sau khi nội dung giới thiệu đã được hiển thị, người dùng có thể vào website bắt cách nhấp chuột vào đoạn giới thiệu.


Bộ hiển thị nội dung trang web Một tập hợp các hiệu ứng hiển thị nội dung trang web theo hình thức 'lan tỏa'. Có rất nhiều hiệu ứng tuyệt vời trong bộ này.


Tác động qua frame Hiệu ứng sẽ tác động lên biểu mẫu của frame này thông qua một frame khác.


Danh mục: Trình duyệt, Frame

Nội dung ở trung tâm trang web Bạn có thể dùng hiệu ứng này để canh lề cho nội dung trang web của mình sẽ xuất hiện ở trung tâm của trình duyệt. Đoạn mã sẽ dùng các thuộc tính screen.availWidthscreen.availHeight kiểm tra độ phân giải của màn hình ở máy khách để áp dụng hiệu ứng.


Mở cửa sổ popup với kích thước riêng Đoạn mã giúp bạn tạo các sửa sổ popup trên trang web với các thông số về kích thước và các thanh công cụ có giá trị khác nhau tùy theo mỗi liên kết.


Danh mục: Trình duyệt, Popup

Đoạn giới thiệu cho web 2 Một đoạn giới thiệu được hiển thị trước khi vào trang web. Hiệu ứng có cả chức năng Skip intro nếu người dùng không muốn xem đoạn giới thiệu này.


Thanh trượt đổi màu khi rê chuột đến Hiệu ứng thêm màu sắc cho thanh trượt và đồng thời có tác dụng thay đổi màu của nó khi người dùng rê chuột đến.


Tự động tải lại trang web Hiệu ứng JavaScript này làm cho trang web tự động tải lại sau khoảng thời gian nào đó mà ta qui định, thời gian định kì này được hiển thị ở dưới thanh trạng thái.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web