google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Popup bằng frame Hiệu ứng JavaScript này sẽ mở một popup ngay trong frame khi người dùng nhấn chuột vào liên kết. Do đó bạn không cần lo lắng sẽ bị các chương trình chống popup ngăn cản.


Danh mục: Trình duyệt

Mở trang mới khi nhấp vào liên kết Hiệu ứng cung cấp cho người lướt web thêm chức năng chọn mở liên kết có trên trang bằng một cửa sổ mới hay dùng cửa sổ có sẵn.


Động đất với cửa sổ Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng cửa sổ trang web rung rinh trong một thời gian ngắn trong như động đất.


Thanh cuộn đổi màu Đoạn mã làm cho thanh cuộn của trang web tự đổi màu liên tục. Hiệu ứng chỉ hoạt động trên IE5+.


Nạp trang bằng frame Hiệu ứng tạo ra hai frame trên trang web, nội dung của frame thứ hai sẽ được nạp tùy thuộc vào liên kết mà người dùng sẽ nhấn.


Bỏ quá trình tải trang Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng bỏ qua quá trình tải của một trang web. Đoạn mã này có sử dụng thêm hình ảnh để làm cho hiệu ứng trở nên sinh động hơn.


Nút tạo Bookmark Đoạn mã giu1o bạn tạo một nút nhấn có chức năng tạo bookmark trên trang web. Nếu người dùng duyệt web bằng IE hoặc Firefox thì đoạn mã JavaScript sẽ hoạt động tốt, còn với các trình duyệt khác thì đoạn mã JavaScript sẽ hiển thị hướng dẫn người dùng cách thức tạo bookmark đối với một trang web.


Khung gõ địa chỉ website Hiệu ứng là một trình duyệt mini ngay bên trong trang web. Để sử dụng, người dùng nhập vào địa chỉ website cần đến và nhấn nút 'Go to', nếu địa chỉ là hợp lệ, đoạn mã sẽ thông báo trên thanh trạng thái dòng chữ 'Connecting...', ngược lại thì nó sẽ thông báo địa chỉ không hợp lệ.


Tạo trang ưa thích Một đoạn mã JavaScript khác để tạo tính năng Tạo trang ưa thích trên website, hiệu ứng làm việc tốt trên Internet Explorer và Firefox.


Danh mục: Trình duyệt

Thanh trượt đổi màu Hiệu ứng có tác dụng làm cho các thanh trượt của trang web của đổi một cách tự động và liên tục.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web