google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Mở cửa sổ tùy chọn Mở một cửa sổ trình duyệt mới với các tùy chọn về vị trí, thanh công cụ, trạng thái, kích thước...


Cửa sổ \'rơi đài\' Hiệu ứng tạo một cửa sổ rơi từ trên xuống trung tâm trình duyệt rồi sau đó nhúc nhích trong một thời gian ngắn.


Tạo popup với sự kiện onLoad Nếu đặt đoạn mã JavaScript JavaScript này vào trang web thì sẽ có hai cửa sổ mới tự động mở ra khi có người truy cập vào trang.


Popup khi thoát trang Hiệu ứng sẽ mở một cửa sổ popup khi người truy cập đóng trang web chứa đoạn mã JavaScript này hoặc chuyển sang liên kết khác.


Danh mục: Trình duyệt

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web