»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Thanh trượt đổi màu khi rê chuột đến - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình duyệt » Thanh cuộn » Thanh trượt đổi màu khi rê chuột đến
URL: http://www.javascriptbank.com/onmouseover-scrollbar-effect.html

Thanh trượt đổi màu khi rê chuột đến © JavaScriptBank.comHiệu ứng thêm màu sắc cho thanh trượt và đồng thời có tác dụng thay đổi màu của nó khi người dùng rê chuột đến.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình duyệt » Thanh cuộn » Thanh trượt đổi màu khi rê chuột đến
URL: http://www.javascriptbank.com/onmouseover-scrollbar-effect.htmlJavaScript
<script language="JavaScript1.2"><!--// onMouseover Scrollbar effect// by Svetlin Staev (svetlins@yahoo.com)/*---------------[IE 5.5 Scrollbars colorer]--------------------*/function scrollBar(line,face,theme){if (!line||!face){line=null;face=null;switch(theme) // Predefined themes{case "blue":var line="#78AAFF";var face="#EBF5FF";break;case "orange":var line="#FBBB37";var face="#FFF9DF";break;case "red":var line="#FF7979";var face="#FFE3DD";break;case "green":var line="#00C600";var face="#D1EED0";break;case "neo":var line="#BC7E41";var face="#EFE0D1";break;}}with(document.body.style){scrollbarDarkShadowColor=line;scrollbar3dLightColor=line;scrollbarArrowColor="black";scrollbarBaseColor=face;scrollbarFaceColor=face;scrollbarHighlightColor=face;scrollbarShadowColor=face;scrollbarTrackColor="#F3F3F3";}}/*------------------[Pointer coordinates catcher]---------------*/function colorBar(){var w = document.body.clientWidth;var h = document.body.clientHeight;var x = event.clientX;var y = event.clientY;if(x>w||y-3>h) scrollBar('#000080','#BFDFFF'); // Your colorselse scrollBar(null,null,"neo"); // A predefined theme}if (document.all){scrollBar(null,null,"neo");document.onmousemove=colorBar;}function offscreen(){scrollBar(null,null,"neo");}document.onmouseout=offscreen;//--></script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->