»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Thanh trượt chớp giật - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình duyệt » Thanh cuộn » Thanh trượt chớp giật
URL: http://www.javascriptbank.com/flashing-color-scroll-bars.html

Thanh trượt chớp giật © JavaScriptBank.comMột đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng làm cho thanh trượt đổi màu liên tục trông như chớp giật. Tuy nhiên, đoạn mã JavaScript này chỉ hoạt động tốt trên IE 5.5 trở lên.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình duyệt » Thanh cuộn » Thanh trượt chớp giật
URL: http://www.javascriptbank.com/flashing-color-scroll-bars.htmlJavaScript
<SCRIPT language=JavaScript><!--//Flashing Color Scroll Bars//By John Farquharson twisepk@yahoo.com//Completed on Tues May 29 MMI. @ 9:42 A.M. EDST//This JavaScript may be used provided this notice//remains affixed - DaWorks Web Designvar the_col = [ "red", "orange", "yellow", "orange" ];//add remove colors for arrow colorsvar my_col = [ "orange", "yellow", "red", "yellow" ];//add remove colors for face colorvar index = -1;var speed = 50;//adjust speed of flash for arrow and face colors herevar my_timeout;function myScrlbarClr(){index++;if (index >= the_col.length){index = 0; }document.body.style.scrollbarTrackColor = "orange";document.body.style.scrollbar3dLightColor = "#FF0000"; document.body.style.scrollbarArrowColor = the_col[index];document.body.style.scrollbarFaceColor = my_col[index];document.body.style.scrollbarHighlightColor = "#52B552";document.body.style.scrollbarShadowColor = "#FFE7B6";document.body.style.scrollbarDarkShadowColor = "blue";my_timeout = setTimeout('myScrlbarClr();', speed);}//--></SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<BODY onload=myScrlbarClr();></BODY><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->