google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Hiệu ứng popup nội mờ ảo với CSS3 Tương tự như các hiệu ứng tạo popup nội đã từng giới thiệu trên jsB@nk:

- GreyBox: Công cụ tạo cửa sổ popup tuyệt đẹp
- Cửa sổ popup tự động trượt
- Popup nội với cookie
- Popup luôn ở phía trên

Nhưng hiệu ứng này lại đơn giản hơn rất nhiều với chỉ vài dòng mã lệnh JavaScript. Rất phù hợp nếu bạn chỉ cần một popup đơn giản và làm việc hiệu quả.


Danh mục: Trình duyệt, Popup

Cửa sổ popup tự động trượt Đoạn mã JavaScript này sẽ tạo một cửa sổ popup ngay bên trong trang web bằng cách sử dụng một layer có thể tự động trượt theo các thanh cuộn của trình duyệt.


Danh mục: Trình duyệt, Popup

Popup nội với cookie Với đoạn mã JavaScript này, bạn có thể làm cho một vùng nào đó xuất hiện lên trên so với các nội dung khác của trang web, trông giống như một cửa sổ popup. Cửa sổ popup này luôn di chuyển theo thanh trượt và chỉ xuất hiện một lần duy nhất, dựa vào cookie.

Lưu ý: nội dung của pop được lưu trong biến div_iPop.


Danh mục: Trình duyệt, Popup

Popup luôn ở phía trên Đoạn mã này sẽ tạo một layer luôn xuất hiện phía trên, Always on Top, so với các phần nội dung khác của trang web. Bên cạnh đó, layer này được trang trí trông giống một cửa sổ thông thường và layer này có khả năng trượt theo thanh trượt của trang web.


Danh mục: Trình duyệt, Popup

Mở cửa sổ popup với kích thước riêng Đoạn mã giúp bạn tạo các sửa sổ popup trên trang web với các thông số về kích thước và các thanh công cụ có giá trị khác nhau tùy theo mỗi liên kết.


Danh mục: Trình duyệt, Popup

Cửa sổ popup giữa màn hình Một đoạn mã JavaScript khác để bạn tạo các cửa sổ popup xuất hiện ở giữa màn hình.


Danh mục: Trình duyệt, Popup

Cửa sổ popup tự động Hiệu ứng tạo một cửa sổ popup tự động mở và đóng sau một khoảng thời gian qui định nào đó. Trong hiệu ứng JavaScript này là 3 và 5 giây.


Danh mục: Trình duyệt, Popup

Mở trang web với kích thước tùy chọn Hiệu ứng sẽ mở một trang web với đường dẫn và kích thước do người dùng nhập vào.


Danh mục: Trình duyệt, Popup

Mở trang mới với sự kiện onClick Hiệu ứng có thể dùng để mở một cửa sổ trình duyệt mới thông qua nút nhấn hoặc liên kết.


Danh mục: Trình duyệt, Popup

iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web