»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Mở cửa sổ popup với kích thước riêng - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình duyệt » Popup » Mở cửa sổ popup với kích thước riêng
URL: http://www.javascriptbank.com/sizable-popup-links.html

Mở cửa sổ popup với kích thước riêng © JavaScriptBank.comĐoạn mã giúp bạn tạo các sửa sổ popup trên trang web với các thông số về kích thước và các thanh công cụ có giá trị khác nhau tùy theo mỗi liên kết.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình duyệt » Popup » Mở cửa sổ popup với kích thước riêng
URL: http://www.javascriptbank.com/sizable-popup-links.htmlJavaScript
<script type=text/javascript name=popUps.js>/*Created by: Crazy Merlin : Lee Underwoodhttp://www.webtop-designs.com/ : http://www.javascript.internet.com/ */function newWin(link,w,h,s,r) {  var winFeatures = 'width=' + w + ',height=' + h + ',scrollbars=' + s + ',resizable=' + r;  var bookWindow = window.open(link, "", winFeatures);}</script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<a href="http://www.javascriptbank.com/" onclick="newWin(this.href,500,400,'yes','yes'); return false;">Just a link</a><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->