google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Không cần cuộn Thỉnh thoảng người dùng phải dùng con chuột để xem những tài liệu lớn trên trang web. Nếu dùng đọan script này, bạn sẽ tiết kiệm thời gian và sức lực của dùng duyệt website mình, hiệu ứng tương tự như bookmark-nó sẽ tạo ra các đoạn văn bản tự động hiển thị khi người dùng nhấp chuột chọn liên kết cần xem.


Bỏ quá trình tải trang Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng bỏ qua quá trình tải của một trang web. Đoạn mã này có sử dụng thêm hình ảnh để làm cho hiệu ứng trở nên sinh động hơn.


Mở trang web với kích thước tùy chọn Hiệu ứng sẽ mở một trang web với đường dẫn và kích thước do người dùng nhập vào.


Danh mục: Trình duyệt, Popup

Cuộn trang bằng chuột Thay vì cuộn trang bằng cách kéo và thả các thanh trượt của website, đoạn mã JavaScript tạo hiệu ứng chuyển trang bằng cách kéo và thả chuột ở bất kì nơi nào trên trang web.


Mở trang mới với sự kiện onClick Hiệu ứng có thể dùng để mở một cửa sổ trình duyệt mới thông qua nút nhấn hoặc liên kết.


Danh mục: Trình duyệt, Popup

Popup khi thoát trang Hiệu ứng sẽ mở một cửa sổ popup khi người truy cập đóng trang web chứa đoạn mã JavaScript này hoặc chuyển sang liên kết khác.


Danh mục: Trình duyệt

Kết nối các frame 2 Hiệu ứng tạo ra hai frame trên trang web và nội dung của frame 2 sẽ được thay đổi khi ta rê con trỏ chuột đến các liên kết trên frame 1.


Danh mục: Trình duyệt, Frame

Cuộn trang Hiệu ứng làm cho nội dung của website di chuyển từ từ sang bốn hướng lên, xuống, trái và phải khi ta rê chuột vào các mũi tên tương ứng nằm ở góc phải của trang web.


Kiểm soát trạng thái hoạt động của các cửa sổ Đoạn script sẽ có thể giúp bạn quản lí trạng thái hoạt động của các cửa sổ popup.


Danh mục: Trình duyệt

Cửa sổ di chuyển Hiệu ứng sẽ tạo ra một cửa sổ có thể di chuyển tự do và liên tục trên màn hình.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web