google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Khung gõ địa chỉ website Hiệu ứng là một trình duyệt mini ngay bên trong trang web. Để sử dụng, người dùng nhập vào địa chỉ website cần đến và nhấn nút 'Go to', nếu địa chỉ là hợp lệ, đoạn mã sẽ thông báo trên thanh trạng thái dòng chữ 'Connecting...', ngược lại thì nó sẽ thông báo địa chỉ không hợp lệ.


Cửa sổ popup giữa màn hình Một đoạn mã JavaScript khác để bạn tạo các cửa sổ popup xuất hiện ở giữa màn hình.


Danh mục: Trình duyệt, Popup

Nút tạo Bookmark Đoạn mã giu1o bạn tạo một nút nhấn có chức năng tạo bookmark trên trang web. Nếu người dùng duyệt web bằng IE hoặc Firefox thì đoạn mã JavaScript sẽ hoạt động tốt, còn với các trình duyệt khác thì đoạn mã JavaScript sẽ hiển thị hướng dẫn người dùng cách thức tạo bookmark đối với một trang web.


Thanh cuộn đổi màu Đoạn mã làm cho thanh cuộn của trang web tự đổi màu liên tục. Hiệu ứng chỉ hoạt động trên IE5+.


Tự động tải lại trang web Đoạn mã này sử dụng JavaScript để làm cho trình duyệt tự động tải lại nội dung của trang web sau mỗi 5 phút.


Thông tin hệ thống và trình duyệt Một đoạn mã JavaScript JavaScript khác để hiển thị thông tin về trình duyệt và cấu hình hệ thống của máy khách.


Danh mục: Trình duyệt

Thông tin về trình duyệt Một đoạn mã JavaScript khác để hiển thị thông tin về trình duyệt của máy khách.


Danh mục: Trình duyệt

Chi tiết máy khách Hiệu ứng JavaScript này sẽ hiển thị thông tin về máy tính của người dùng.


Danh mục: Trình duyệt

Cửa sổ popup tự động Hiệu ứng tạo một cửa sổ popup tự động mở và đóng sau một khoảng thời gian qui định nào đó. Trong hiệu ứng JavaScript này là 3 và 5 giây.


Danh mục: Trình duyệt, Popup

Nội dung ở trung tâm trang web Bạn có thể dùng hiệu ứng này để canh lề cho nội dung trang web của mình sẽ xuất hiện ở trung tâm của trình duyệt. Đoạn mã sẽ dùng các thuộc tính screen.availWidthscreen.availHeight kiểm tra độ phân giải của màn hình ở máy khách để áp dụng hiệu ứng.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web