»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Về đầu trang bằng nhấp đúp chuột - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình duyệt » Hiệu ứng trang » Về đầu trang bằng nhấp đúp chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/top-of-page-ondoubleclick.html

Về đầu trang bằng nhấp đúp chuột © JavaScriptBank.comHiệu ứng cung cấp cho người truy cập khả năng quay trở lên đầu trang web bằng cách nhấp đúp chuột vào khoảng trống bất kì.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình duyệt » Hiệu ứng trang » Về đầu trang bằng nhấp đúp chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/top-of-page-ondoubleclick.htmlJavaScript
<script language="JavaScript1.2"><!--// Top-of-page onDoubleClick// Author: Peter Gehrig // Web Site: http://www.24fun.com function dblclick() {window.scrollTo(0,0)}if (document.layers) {document.captureEvents(Event.ONDBLCLICK);}document.ondblclick=dblclick;//--></script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->